ЕС иска е-фактуриране в обществените поръчки

Мишел Барние очаква електронното фактуриране да доведе до значителни икономии за европейските правителства

Мишел Барние очаква електронното фактуриране да доведе до значителни икономии за европейските правителства

Европейската комисия предложи проект на директива за електронно фактуриране при обществени поръчки. Идеята е да се постигне „цялостен електронен цикъл на обществените поръчки”, съобщи Брюксел.

Електронното фактуриране е важна стъпка към безхартиена публична администрация (електронно управление) в Европа – един от приоритетите на Програмата в областта на цифровите технологии – и има потенциал за реализиране на значителни икономически и екологични ползи. Според оценки на Комисията, въвеждането на електронното фактуриране при обществените поръчки в целия ЕС може да доведе до икономии в размер до 2,3 млрд. евро.

„Преминаването към електронни поръчки и по-специално към електронно фактуриране може да доведе до значителни икономии и да улесни дейността както на правителствата, така и на хилядите предприятия, работещи на вътрешния пазар. Преминаването от хартия към изцяло автоматизирано фактуриране може да намали разходите за получаване на една фактура от 30-50 евро до 1 евро”, заяви комисарят по вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

В проекта на директива за е-фактуриране при обществени поръчки се предлага определяне на европейски стандарт за електронно фактуриране, като се очаква това да доведе до подобряване на оперативната съвместимост между различните (предимно национални) системи за електронно фактуриране.

Целта е премахване на правната несигурност, прекомерната сложност и допълнителните оперативни разходи за икономическите оператори, които в момента трябва да използват различни електронни фактури в различните страни членки. Това ще спомогне и за засилване на използването на електронното фактуриране в Европа, което засега остава много слабо – едва 4-15 % от всички фактури.

От изключение в момента, електронното фактуриране ще се превърне в правило в рамките на ЕС. Ще бъдат изготвени национални стратегии за цялостен електронен цикъл на обществените поръчки и ще се обменят добри практики между администрациите на страните-членки.

Коментар