Все повече стари хора ползват социални мрежи

Всевъзможните социални проекти набират популярност сред хората на възраст 65 и повече години. Ако през 2006 г. само 1% от старите хора са ползвали социални мрежи, сега делът им възлиза на 43%, сочи проучване на Pew Research Center.

Наблюдава се също тенденция на увеличен интерес към социалните мрежи и от хората в останалите възрастови категории. Така например, в категорията от 50 до 64 години делът на активните потребители на социални мрежи е нараснал от 6 до 60%, а при хората на възраст от 30 до 49 години този показател достига 78% към юли 2013 г..

Като цяло, 72% от възрастното население на планетата (18 и повече години) ползват социални мрежи. Преди една година от подобни уеб ресурси се възползваха 68% от възрастните хора.

Специално място отделя Pew Research Center на микроблогърската услуга Twitter. Този социален проект привлича в момента 18% от възрастното население на планетата, спрямо 8% през 2010 г.

13% от хората на възраст от 50 до 64 години туитват, а в категорията над 65 години услугата ползват 5%, в сравнение с 1% преди три години, установява изследването на Pew Research Center.

Коментар