Няколко европейски страни ще участват на панаира в Пловдив

Австрия е сред традиционните участници в Международния технически панаир, като тази година акцент на нейното представяне са инвестициите

Австрия е сред традиционните участници в Международния технически панаир, като тази година акцент на нейното представяне са инвестициите

Няколко европейски страни се насочват към Международния технически панаир в Пловдив, за да намерят потенциални инвеститори, нови технологии и пазари, съобщиха организаторите.

Свой щанд ще има „Инвест ин Аустрия”, националната компания за насърчаване на инвестициите в  Австрия. Тя е държавата с най-голяма експозиция сред седемте страни, заявили официални участия в панаира.

Отделът за промоция на търговията и инвестициите към посолството на Полша също се включва  в изложението, за да активизира  контактите между български и полски фирми. Министерството на икономиката на Словакия изпраща своя мисия на форума за инвестиционни стоки и технологии, който ще се проведе от 30 септември до 5 октомври в Международен панаир Пловдив.

На панаира се очакват компании от 42 държави и нови разработки в 87 бранша. Сред участниците са също Дружеството за насърчаване трансфера на високи технологии и иновации от германския град Магдебург, което поддържа Европейска мрежа за конкуренция и иновации, и Центърът за трансфер на технологии в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Ще присъстват и бизнес сдружения, сред които Стопанската камара на Австрия, Чешко-българската търговска камара, Солунската търговско-промишлена камара и  браншови асоциации. Колективен щанд на фирми организира Промишлено-търговската палата на Магдебург, Германия. Международният панаир в Солун ще проучва опита на националния изложбен център на България по време на неговата най-голяма проява.

Панаирът ще демонстрира нови изделия и технологии в рамките на десет специализирани международни изложби, вкл. „Инфотех”, посветена на информационните технологии.

Коментар