Делът на промишлеността в БВП на ЕС намалява

Производителността в ЕС отново се влошава в сравнение с тази в САЩ, сочи доклад на Комисията

Производителността в ЕС отново се влошава в сравнение с тази в САЩ, сочи доклад на Комисията

Делът на промишлеността в БВП на ЕС спадна от 15,5% преди една година до 15,1% през лятото на 2013 г., сочат публикувани днес от Европейската комисия два доклада за конкурентоспособността.

Разходите за енергия нарастват в почти всички страни членки, което допринася за деиндустриализацията на Европа. Други сериозни пречки са достъпът до финансиране и намаляването на инвестициите в почти всички страни от ЕС.

За да може европейската индустрия отново да просперира, трябва да се подобри значително ефективността на публичната администрация, както и връзката между училищата и предприятията. Необходимо е да се положат повече усилия, за да се стимулират иновациите, с бърза пазарна реализация, сочи анализът.

Промишленото производство оказва силно въздействие върху останалата част от икономиката и по-специално върху общата производителност. На промишлеността се дължат 80% от иновациите в частния сектор, 3/4 от износа и значителна част от новосъздадените работни места.

Наблюдават се обезпокоителни тенденции в две основни за всяка икономика области: производителност и заетост. Производителността в ЕС отново се влошава в сравнение с тази в САЩ, а безработицата продължава да бъде ежедневие за 11% от работната сила в Европа. Промишлеността е засегната особено тежко, загубвайки 3,8 млн. работни места от 2008 г. насам.

Добрите новини са, че в износа – като основен двигател на промишлената дейност – ЕС изпреварва САЩ и Япония. през 2012 г. ЕС е имал търговски излишък от 365 млрд. евро, което е равно на 1 млрд. евро на ден. В областта на иновациите има подобрение от 2008 г. насам, но сближаването като че ли е спряло през 2012 г. Бизнес средата се е подобрила в повечето страни членки, но това важи и за останалата част от света. Повечето страни членки са подобрили базата от умения на работната сила.

Сред слабостите се изтъкват трайното задържане на инвестициите на ниско равнище, високите енергийни цени и влошеният достъп до финансиране в много страни членки.

Коментар