Телекомите: Големите данни са ключов проблем

Работата с големи масиви от данни е един от ключовите проблеми за телеком сектора

Работата с големи масиви от данни е един от ключовите проблеми за телеком сектора, сочи проучване на Experian

Телеком секторът отчита като ключови проблемни области работата с големи масиви от данни, промяната в потребителскита нагласи, оптималното обслужване на клиентите и риска от потенциални измами, сочи глобално проучване на Еxperian.

„Монетизацията на големите данни” е най-бързо растящото предизвикателство за сектора. Вариативното потребителско поведение, максимално удовлетворяващото обслужване на клиентите и намаляването на измамите също са сред ключовите проблеми и предизвикателства за телеком компаниите в навечерието на 2014 г.

Проучването е проведено сред 80 старши изпълнителни директори в 45 телекомуникационни компании, покриващи 22 страни. Резултатите са сравнени с тези от аналогично проучване, направено миналата година, за да се идентифицират водещите тенденции по важните въпроси, засягащи телекомуникационните компании в дългосрочен аспект.

Основните изводи от проучването са:

• Броят на отговорилите, които са посочили монетизацията на големи масиви от данни като основно предизвикателство за телеком операторите, се е увеличил със 150% в сравнение с 2012 г., което го прави най-голямото увеличение в сравнение с другите предизвикателства.

• 37% от анкетираните са отговорили, че управлението на взаимоотношенията с крайния потребител е било тяхното най-значимо бизнес предизвикателство. В проучването през 2012 отново  37% от отговорилите са посочили тази област като проблемна с трудни за разрешаване предизвикателства.

• 32% от анкетираните са отговорили, че намаляването на вариативността в потребителските нагласи е било най-критичният фактор за подобрение на маржовете (в сравнение с 26% през 2012).

• Продажбата на допълнителни услуги на настоящите клиенти също е определена като важна (29% срещу 19% през 2012).

• Привличането на платежоспособни клиенти (24% в сравнение с 21% през 2012 г.) също е приоритет, подчертаващ тенденцията за отдалечаващ се от чистата печалба (средна печалба от потребител) възглед за света да включва среден марж на потребителя (СМП) и стойност на клиента за жизнения му цикъл (СКЖЦ).

• Близо две пети (37% през 2013 г. в сравнение с 30% през 2012 г.) са отговорили, че подобряването на качеството на взимането на решения в рамките на жизнения цикъл на клиента ще им осигури най-голяма полза за тяхната организация, заедно с ползването на външни данни за подобряване на разбирането на стойността на потребителя спрямо потенциалния риск.

• 10% от анкетираните са сметнали, че борбата с измамите представлява нарастващо предизвикателство в периода до 2014 г.

• 7% от анкетираните са посочили, че автоматизирането на по-голяма част от решенията и взаимодействията на клиента продължава да е важно.

Коментар