Шансът астероидът 2013 TV135 да ни удари е 0,002%

Истерията около астероида 2013 TV135, за който се твърди, че може да удари Земята през 2013 г., е лишена от научна обосновка. Измервания на НАСА показват, че вероятността това небесно тяло да падне на нашата планета е само 0,002%.

Астероидът 2013 TV135 премина на безопасно разстояние от 6,7 км покрай Земята преди около месец

Астероидът 2013 TV135 почти няма шанс да удари Земята през 2032 година, твърди НАСА

Преди около месец 2013 TV135 мина на безопасно разстояние от 6,7 км покрай Земята. Проблемът е, че след по-малко от 20 години астероидът – с диаметър около 400 метра – ще пресече отново орбитата на Земята, но вече на значително по-близко разстояние.

Това обстоятелство породи много спекулации, че предстои сблъсък на астероида със Земята.  Редица медии излязоха със стряскащи заглавия за предстоящ апокалипсис.

Не на същото мнение обаче са специалистите от НАСА, американската космическа агенция. Техните изчисления сочат категорично, че макар и да мине съвсем близко до Земята, астероидът не е опасен. Шансът 2013 TV135 да удари планетата е само 1 на 63 000, или с други думи – вероятността да премине безопасно покрай нас е 99,998%.

Наличието все пак на малък шанс за сблъсък се дължи на факта, че измерванията са правени в много кратък интервал от време – само две седмици. Очаква се следващите изчисления да докажат абсолютната безопасност на астероида. В противен случай САЩ и Русия ще трябва да задействат ядрения си арсенал, за да разбият опасното тяло още в космоса.

Коментар