ТехноЛогика отваря нов офис в Бургас

ТехноЛогика разширява бизнеса си, откривайки офис в Бургас

ТехноЛогика разширява бизнеса си, откривайки офис в „най-добрия град за живеене” – Бургас

Софтуерната компания ТехноЛогика ще отвори офис в Бургас в началото на 2014 година. Екипът е сформиран още през лятото, преминал е обучение в централата на компанията в София и вече започва дейността си на място.

В бургаския офис на ТехноЛогика ще работят 8 души, основно по проекти за разработка на софтуер в България и региона. Компанията обоснова избора си с факта, че Бургас спечели два пъти първо място в проучване на Дарик радио и в. 24 часа за най-добър град за живеене – през 2010 и 2012 г.

„Ще дадем възможност на опитни и талантливи ИТ специалисти в града да получат професионална реализация в родното си място, като работят по мащабни информационни системи от национално и международно значение. В Бургас компанията ще продължи традициите си в тясното сътрудничество с университетите и ще участва активно в подготовката на млади програмисти”, посочиха от ТехноЛогика.

В момента ТехноЛогика разполага с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Сараево (Босна и Херцеговина) и Скопие (Македония). Компанията има опит в изграждане на цялостни информационни системи, вкл. електронни регистри, оперативни транзакционни системи, е-услуги, хранилища за данни и бизнес анализи, ГИС и др.

Някои от последните разработки на ТехноЛогика са компютърен модел на сърдечно съдовата система – ARTreat, речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС, система за комплексни е- услуги за гражданите и бизнеса – АИСКАО, Пациентска информационна система на НЗОК и др.

Коментар