ИТ спецовете в САЩ взимат средно по $88 000 на година

ИТ специалистите очакват повече старание от работодателите си, ако искат да ги задържат

ИТ специалистите очакват повече старание от работодателите си

Средната заплата на ИТ специалистите в САЩ възлиза на $87 811 за миналата година, сочи проучване на Dice.

Данните са оптимистични – наблюдава се ръст на заплатите и бонусите, по-бързо се откриват работни места, отколкото се заемат, а нивото на безработица в сектора е изключително ниско.

Над половината (54%) от ИТ спецовете са доволни от своята работа, което обаче е с 3% по-малко спрямо предходната година. 64% от анкетираните вярват, че могат да си намерят нова и по-подходяща работа.

Специалистите са на мнение, че работодателите трябва да се стараят повече, за да задържат своя квалифициран персонал. Един от начините за стимулиране е увеличението на заплатите.

През 2013 година средната заплата в САЩ е била $87 811, което е с 2,6% повече спрямо предходната година. Най-висок е бил ръстът през 2012 г., когато заплатите на ИТ спецовете са се увеличили с 5,3%.

За девета година поред заплатите в технологичния сектор растат, в частност на специалистите с опит от една по пет години, докато професионалистите с по-голям стаж разчитат на бонуси – 34% от анкетираните са получили средно по $9323 премия през 2013 г.

Най-големи са бонусите в компаниите от Силициевата долина, като средният им годишен размер достига $12 458. Средната годишна заплата на ИТ спецовете в долината също е по-висока и възлиза на $108 603 през 2013 г.

Коментар