ERP пазарът съзря с европрограмите

Над 50% от новите внедрявания на ERP.BG са клауд-базирани, сподели Иван Аржентински

Над половината от новите внедрявания на на бизнес системи от ERP .BG са клауд-базирани, съобщи Иван Аржентински

Европейските програми за насърчаване на конкурентоспособността изиграха ключова роля за развитие на ERP пaзара у нас. Бяха внедрени много бизнес-системи, а мениджърите осъзнаха истинската стойност на ERP в работата на фирмите. Днес пазарът се развива с добри темпове, със или без евро-програми, защото запознатостта сред бизнеса е факт.

Да бъде изцяло и само създател на ERP софтуер, а внедряванията да повери в ръцете на мрежа от професионално работещи партньори – това е амбицията на българската компания за бизнес-системи ERP.BG. В момента тя усилено работи по изграждане на партньорската си мрежа. Екипът на фирмата се разрасна силно през 2013 година и вече наброява 25 човека, което наложи и обновяване на офиса й. Целта на ръководството е този бърз растеж да се „употреби” и това ще се случи именно чрез промяна на модела на работа с клиенти, сподели основателят и ръководител на ERP.BG Иван Аржентински.

Динамика в ERP бизнеса

250% ръст на внедряванията отчита ERP.BG за 2013 година. Това са инсталации при нови клиенти, а също така и нови внедрявания при вече съществуващи потребители.

На пазара не се наблюдава ясно изразена тенденция само един или няколко конкретни сектора да „бързат” да въведат ERP система. Напротив, много и различни браншове проявяват интерес към бизнес-софтуера, посочва Аржентински. Измежду потребителите има много български фирми, но нерядко и местни представителства на чуждестранни организации.

Ако е налице някаква ясна тенденция, това е работата с все по-малки по размер организации, забелязва екипът на ERP.BG. Тук не става дума за микро-предприятия (при тях внедряванията обичайно са фокусирани върху CRM), а за малки фирми, които вече използват даден бизнес-софтуер, но разрастването им налага да пристъпят към по-всеобхватна, по-динамична и сериозна бизнес система.

„Силата е в интеграцията – създаваме цялостна, хомогенна среда за работа на фирмата, в която CRM, ERP и BI функциите са едно цяло – платформа, която работи единно и гладко”, обяснява Иван Аржентински.

Всеобщ интерес към мобилността

Мобилните решения са много популярни, всички бизнеси имат интерес към тях, отчита управителят на ERP.BG. Преди 4 години компанията за първи път лансира идеята за мобилна ERP система, като оттогава досега и таблетите станаха по-популярни, наред със смартфоните. Въпреки огромното любопитство, мобилните внедрявания засега не са много. Много са обаче „облачните” внедрявания.

Съвместната работа с университетите има сериозен принос за разрастване на екипа на ERP.BG, сподели Наталия Футекова

Съвместната работа с университетите има сериозен принос за разрастването на екипа на ERP.BG, сподели Наталия Футекова

„Облакът” надделя при бизнес-системите

140% ръст на „клауд” услугите отчита ERP.BG за 2013 година. Силен фактор в полза на облачните системи е високата им надеждност. Бизнесът у нас вече е преодолял своето недоверие към новата технологична концепция. Приема я лесно, защото вижда, че е ценово ефективна. „От новите ни внедрявания над 50% са клауд-базирани”, казва с радост Иван Аржентински.

При съществуващите по-отдавна клиенти интересът към „облака” също е факт, но внедряванията изчакват: веднъж направили инвестиция в „домашна” ERP система, те се нуждаят от време, през което направеното вложение да се „амортизира” достатъчно. Сетне те ще се изправят пред избора дали да реализират ново внедряване на „in-house” ERP софтуер (вътрешнофирмено, със съответния хардуер, лицензи за ОС и лицензи за самия бизнес-софтуер), или пък да пристъпят към „облака”.

Вече има фирми, при които този момент за вземане на решение е назрял, според Аржентински. Те без колебание се насочват към виртуалната версия на ERP, защото е ценово ефективно решение.

Пазарът съзря с европрограмите, расте заради стандартите

Европейските програми за насърчаване на конкурентоспособността на предприятията изиграха много ключова роля за развитието на ERP пaзара, казва Аржентински. В резултат на наличието на тези фондове бяха внедрени много бизнес-системи. По този начин мениджърите осъзнаха какво е мястото на ERP в работата на фирмите. Те осмислиха истинската стойност на ERP. Днес пазарът на ERP е жив и продължава да се развива с добри темпове, със или без евро-програмите, защото запознатостта сред бизнеса е вече налице.

За по-нататъшното развитие роля играят постоянно променящите се изисквания на различните видове стандартизация в бизнеса. Регулациите, които задължават фирмите да подобряват качеството си на работа, „наливат вода в мелницата” на бизнес-системите. Например, безпощадният стандарт HACCP при хранително-вкусовите предприятия, стандартите за качество ISO, новите еко-норми налагат все по-стриктни изисквания, а това означава работа с ERP.

Все повече производител, все по-малко внедрител

В резултат на бързото си разрастване през 2013 година, ERP.BG вече разполага с голям екип. Служителите на компанията сега са 25. „Искаме да засилим развойната си дейност, за да „употребим” растежа на екипа”, посочва Аржентински.

Принос за увеличаване на броя на служителите има съвместната работа на фирмата с университетите, особено с УНСС (вече над 3 години). След проведените стажантски програми, във фирмата има 5 нови служители – от студентската скамейка право в бизнеса, казва Наталия Футекова, другият управител на ERP.BG.

Това вливане на „свежа кръв” от университета в редиците на ERP.BG е причината в компанията да не усещат наболелия проблем с недостига на квалифицирани кадри на пазара. Вместо това сега ERP.BG мисли как да работи повече върху подобрението на самия софтуер. „Целта ни е за същите пари, които клиентите плащат по договорите си, да получават двойно повече удобства, двойно повече нови възможности, нова функционалност”, казва Аржентински.

ERP.BG вече разполага с екип от 25 служители, в резултат на бързото разрастване на бизнеса й през 2013 г.

ERP.BG вече разполага с екип от 25 служители, в резултат на бързото разрастване през 2013 г.

Съсредоточаването върху софтуера обуславя и промяна в бизнес-модела на фирмата. „В обозримо бъдеще желанието ни е да останем само производител на ERP, а не да сме разработчик и инсталатор едновременно”, посочва управителят. Затова ERP.BG  в последно време тихо, но активно работи за създаване на местни партньори из страната. Партньорската мрежа постепенно се разраства, за да поеме функциите по внедряванията.

Но дали това оттегляне от инсталаторската работа няма да „откъсне” софтуерния екип от там, откъдето черпи своето ноу-хау – потребителите? Известно е, че именно благодарение на работата си при клиенти една софтуерна компания най-добре разбира какви са техните най-наболели проблеми и най-изгарящи потребности.

„Партньорствата ни не се случват за ден или два – те се изграждат бавно и „узряват” дългосрочно, затова с партньорската фирма ние сме като едно цяло”, казва Иван Аржентински. „Имаме толкова жива връзка, че клиентът понякога дори не разбира, че сме две юридически лица”. Тази жива връзка позволява на разработчиците да продължат да чувстват пулса на потребителите.

Засега процесът на изграждане на партньори-внедрители е фокусиран в границите на България. Но… само засега.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар