Предлагат идея за регионален онлайн каталог на библиотеки

Към момента броят на търсенията в НАБИС е около 25 000 месечно, отбеляза Динчо Кръстев (снимка: СУ)

Към момента броят на търсенията в НАБИС е около 25 000 месечно, отбеляза Динчо Кръстев (снимка: СУ)

Предвижда се създаване на общ електронен каталог на най-големите библиотеки на държавите от Югоизточна Европа, стана ясно на среща в Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Подобен проект е обоснован, заради общата култура и история на страните от региона и освен това би се превърнал в средство за насърчаване на съвместните културни и научни изследвания на балканските страни, съобщи университетският сайт.

През юни 2009 г. стартира проектът НАБИС, който дава възможност за интегриране на българските академични и университетски библиотечно-информационни системи.

През първия етап се изгражда мрежа между библиотеките на институциите-учредителки, а през следващия предстои мрежата да бъде отворена към всички желаещи да се присъединят – академични, университетски и технологично готови за това обществени библиотеки, съобщи Динчо Кръстев, ръководител на НАБИС.

Главната цел на НАБИС (Национална академична библиотечно-информационна система) е създаване на единен своден онлайн каталог на академичните библиотеки в България, който през общ портал да позволява интегрирано търсене чрез интернет в каталозите на тези библиотеки, както и електронен достъп до библиографската информация за техните книжни фондове, електронни ресурси и предоставяни услуги.

Към момента членове на НАБИС са 30 библиотеки в България, 2 497 942 са записите в каталога, а броят на търсенията е около 25 000 месечно, отбеляза Динчо Кръстев.

НАБИС провежда също обучение на библиотекари, систем-библиотекари и систем-администратори по определени международни библиографски стандарти и по избраните софтуерните продукти за създаване и поддръжка на националната библиотечно-информационна мрежа.

Изграждането на национална академична библиотечно-информационна система обаче предполага единни стандарти за библиографско описание. Действащият в момента БДС за традиционно библиографско описание не е съобразен с каталогизирането за машинен прочит, посочи Кръстев.

Най-използваният в света формат от този тип, MARC 21, е разпространен във водещи библиотеки от ранга на Конгресната библиотека на САЩ, Британската национална библиотека, Руската държавна библиотека и др. Проектът НАБИС предстои да адаптира този формат към българските условия и да организира превода на основната документация, свързана с него.

Заедно с превода на MARC 21 се подготвя многоезичен речник на термините, използвани в този формат, учебен речник за библиотекари и пояснителен списък на ключови съкращения.

Коментар