Компаниите не са в крак с ръста на данните

Mаркетинг директорите не са подготвени за увеличения ръст на данни в световен мащаб, разкри глобално проучване на IBM.

94% от маркетинг директорите вярват, че задълбочените анализи ще имат важна роля в постигането на целите на компаниите им. От друга страна, се увеличава броят на маркетинг директорите, които признават, че компаниите им не са достатъчно добре подготвени, за да се възползват от големия ръст на данни – 82%, в сравнение с 71% три години по-рано.

Проучването разграничава три типа маркетинг директори: традиционалисти (37%), социални стратези (33%) и дигитални иноватори (30%). Последните са по-склонни да надхвърлят финансовите очаквания и се чувстват подготвени да реагират на увеличаването на обема от данни и експанзията на социални и мобилни канали.

Дигиталните иноватори много добре разбират предимствата от обединяването на физически, дигитални продажби и канали за услуги. Те също така осъзнават и нуждата от употреба на задълбочени анализи с цел извличане на повече информация за своите клиенти.

Една от основните тенденции, които проучването разкрива, е, че маркетинг директорите интегрират вътрешни и външни данни, за да получат по-детайлна информация с цел по-добро опознаване на клиентите си.

Нивото на стратегическо участие на маркетинг директорите в компаниите се повишава. 63% от CEO-тата включват маркетинг директорите в изготвянето на цялостната бизнес стратегия. Подчертава се нуждата от по-тясно сътрудничество на маркетинг директорите с другите директори на отдели при вземане на стратегически решения, основани на данни и анализи.

Проучването показва също, че социалните медии предоставят големи възможности, но същевременно са голямо предизвикателство. 66% от маркетинг директорите споделят, че се чувстват недостатъчно подготвени за растежа на социалните медии, които се развиват по-бързо, отколкото са очаквали. 94% от маркетинг лидерите вярват, че мобилните технологии са ключът към бъдещи успехи.

Докладът на IBM показва, че компаниите, в които маркетинг директорите работят в тясно сътрудничество с ИТ директорите, имат по-големи шансове да постигнат по-добри бизнес резултати.

Коментар