Хората се пристрастиха към новините в интернет

Близо две трети от интернет потребителите твърдят, че изпитват потребност първи да научат международните новини

Близо две трети от интернет потребителите твърдят, че изпитват потребност първи да научат международните новини

Глобално проучване разбива мита за вредата от социалните мрежи. Напротив – твърди се, че достъпът до неголяма по обем информация способства за разширяване на кръгозора на хората.

Според проучването на HTC, вече е настъпила ерата на развитото информационно общество. Над половината от хората (52%) ежедневно преглеждат лентите с новини в уеб – тази потребност разширява общата култура на интернет потребителите.

Данните оборват схващането, че социалните мрежи правят хората по-глупави. Близо две трети (63%) от интернет потребителите твърдят, че изпитват потребност първи да научат международните новини. 65% пък са на мнение, че имат всестранна представа за новините, благодарение на достъпа до многобройни източници на информация.

Около 42% от анкетираните 10 000 души признават, че четат новини в интернет в първия час след събуждане, а над една трета (38%) не заспиват преди да се прегледали информационната лента.

Така например, млада жена от Австралия споделя, че всеки ден преглежда новините на своя смартфон. Тя дори предпочита този начин на информиране, тъй като може без усилия да получи достъп до новините по всяко време и на всяко място.

Коментар