Варна планира подобрение на градския транспорт

Варненци и гостите на града скоро ще ползват модерна система за продажба нва билети за обществения транспорт

Варненци и гостите на града скоро ще ползват модерна система за продажба нва билети за обществения транспорт

Автомати за билети на всички спирки на градския транспорт, издаващи всички видове билети и карти – това е нещо, което улеснява хората в много европейски градове, но все още липсва у нас.

Скоро варненци и гостите на морската ни столица ще могат да се възползват от подобна услуга. В регистъра за обществени поръчки е обявена процедура за избор на изпълнител на проект за автоматизирана билетна система.

Предвижда се монтиране на 340 машини за продажба на билети (МПБ) в превозните средства и на спирките. МПБ следва да предлагат всички видове билети за обществения градски транспорт и да позволяват работа с е-карти за транспорт.

Функционалността на машините ще зависи от приетата специфична тарифна структура на общината, но се предвижда като цяло да включват – единични билети, абонаменти карти с различен срок на валидност, билети/карти с отстъпки, билети за пътуване по зони (в случай на зонирано тарифиране), билети с прикачване и др.

Ще се използват смарт-карти с възможност за зареждане на различни тарифни планове, а контрольорите ще имат специални устройства за проверка, които ще установяват дали е извършено плащането и в случай на нарушение – ще издават глоба.

Стойността на поръчката възлиза на 335 536 лева без ДДС. Проектът се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие”. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 7 май. Отварянето на офертите е насрочено за следващия ден.

Коментари по темата: „Варна планира подобрение на градския транспорт”

добавете коментар...

  1. admin

    А другите общини и столицата кога?

Коментар