Родни проекти отличени в конкурс по математика и проектиране

Страната ни бе представена с общо 9 научно-изследователски проекта на международния конкурс в Москва

Страната ни бе представена с общо 9 научно-изследователски проекта на международния конкурс в Москва (снимка: МОН)

Български проекти заеха челни места в Осмия международен конкурс „Математика и проектиране”, проведен в Москва в началото на май. С една специална награда, две първи, две втори и три трети места се завърнаха нашите участници.

Страната ни бе представена с общо 9 научно-изследователски проекта, разработени от 12 ученици, един студент и двама учители, в няколко направления: „Математически модели на реални процеси в природата и обществото”, „Геометрични миниатюри”, „Математика и изкуство”, „История на математиката”, „Математиката като наука”, „Електронен тематичен журнал”, „Използване на математическите методи за решаване на професионално ориентирани задачи”.

В заключителния етап на конкурса участваха 283 ученици от Беларус, България, Казахстан и Русия, както и учители и студенти от тези държави. Техните проекти бяха оценявани от международно жури под ръководството на проф. Николай Розов, декан на Факултета по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” и с участието на проф. Сава Грозев от института по математика и информатика при БАН.

В направление „Математика и изкуство” 1-во място зае проект „Математика в музиката” с автор Христина Алексиева от X клас на МГ „Д-р Петър Берон”, Варна, с научен ръководител учителката Бойка Паланчова.

Атанас Груев, Рианна Георгиева и Кристина Георгиева от IX клас, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, Разград, са първи в направление „История на математиката” с проект „Архимед”. Техни ръководители са учителите Румяна Темелкова и Росица Керчева.

Второ място в същото направление спечели проектът „Видни български математици” с автор Боряна Димова от 9 клас, ПМГ „Иван Вазов”, Димитровград, с научен ръководител учителката Катя Чалъкова.

В направление „Математически модели на реални процеси в природата и обществото” България също печели две отличия. На 2-ро място е класиран проект „Подобряване на социални и комуникационни умения у хората чрез анализ и оценка на вербални и невербални характеристики на комуникацията” с автори Атанас Господинов и Николай Даков, ученици от XI клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив, с ръководител учителката инж. Дарина Брънчева.

На трето място е проект „NSideView система за тримерно сканиране и дигитално реконструиране на реални обекти” с автор Боян Бонев, XI клас, ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив, с научен ръководител учителката инж. Дарина Брънчева.

Със специална награда са отличени за проект „ARF 3D” авторите Атанас Атанасов и Васил Воденичаров, ученици от XII клас, МГ „Баба Тонка”, Русе, с научен ръководител учителката Сюзан Феимова.

Трети места спечелиха съответно участниците ни в направлението за учители Ангел Ангелов и Албена Иванова-Неделчева, СОУ „Сава Доброплодни”, Шумен с проекта „Материално програмиране с код-карти”.

На трето място се класира студентът Денислав Маринов от Техническия колеж в Ловеч с разработката си „Екстремуми на линейни функции в елиптични и параболични области” с научен ръководител доц. д-р Веселин Ненков.

13 от общо 87-те победители и призьори са от България. Страната ни бе представена и в художествената програма с две български народни песни, изпълнени от Христина Алексиева от МГ „Д-р Петър Берон” – Варна.

Коментари по темата: „Родни проекти отличени в конкурс по математика и проектиране”

добавете коментар...

  1. Българин

    Браво!

Коментар