Бизнесът ползва все повече 3D принтери

Много често 3D принтерите се използват в различни изследвания и за създаване на прототипи

Много често 3D принтерите се използват в различни изследвания и за създаване на прототипи

3D принтерите стават все по-популярни с намаляване на техните размери и цената им. Обикновените потребители засега не виждат полза от тази техника у дома, но корпоративните клиенти все по-често използват 3D принтери в своята дейност.

Международно изследване на Tech Pro Research показва колко популярни са триизмерните принтери именно в бизнес сегмента. Анкетирани са над 600 предприятия от най-различни сфери. Оказва се, че 3D технологията ползват 60% от анкетираните, а останалите 40% заявяват, че не се нуждаят от триизмерен печат.

12% от предприятията, участвали в проучването, ползват 3D принтери всеки ден. 19% планират активно да използват подобни устройства в близките 12 месеца. Около 29% от анкетираните имат един или няколко 3D принтера, но все още не ги използват в бизнеса си.

Проучването показва, че в 73% от случаите триизмерните принтери се използват за тестване на нови идеи и концепции. 67% от анкетираните клиенти на 3D принтери заявяват, че тези устройства намират приложения в различни изследвания и в създаването на прототипи. 40% пък печатат на 3D принтери различни детайли за производството, докато 16% печатат предмети, използвани от техните служители.

На базата на събраните данни, авторите на проучването заключават, че бизнес потребителите все по-често използват 3D принтери за своите нужди. Компаниите, които нямат интерес към тези устройства, посочват като основна причина непригодността на 3D принтерите към дейността им, дори ако работят в сферата на разработките и производството.

На второ място като причина за неизползване на 3D принтер се посочва фактът, че компанията работи в област извън инженерната дейност. Немалко предприятия изтъкват като аргумент високата цена за придобиване и поддръжка на 3D принтерите, която може да обезсмисли ползите от тяхното използване.

Коментар