Мозъчни вълни разкриват това, което не помним

Тест изследва дали човек разпознава конкретна информация, свързана с престъпление

Тест изследва дали човек разпознава конкретна информация, свързана с престъпление

Специални мозъчни вълни, известени като P300, ще позволят на детективите да заобиколят както пропуските в паметта на свидетелите, така и съзнателния отказ да се признаят потенциално уличаващи доказателства.

По време на разпити детективите често питат хората за неща, които трябва да си спомнят – информация, свързана с престъпления или местопрестъпления. Тъй като нашите мозъци постоянно обработват огромни количества данни, понякога ни е трудно или дори невъзможно да си спомним конкретни неща – а понякога и данните не са достатъчно „забележителни”, за да можем да ги забележим.

Ако ли пък информацията е уличаваща, възможно е да не искаме доброволно да я споделим, нали? А какво ще стане, ако тази информация може да бъде извлечена, без да се разчита на паметта на субекта?

Според ново проучване, проведено от изследователи от Северозападния университет в САЩ, това би било възможно чрез специални мозъчни вълни, известени като P300. По този начин детективите ще могат да заобиколят както пропуските в паметта на свидетелите, така и съзнателния отказ да се признаят потенциално уличаващи доказателства.

В проучването са изследвани 24 доброволци с помощта на тест за разпознаване, който изследва дали човек разпознава дадена информация, свързана с престъпление. Всеки от изследваните бил оборудван с удобна за носене камера, записваща информацията за 4-часов период. Видеозаписите били анализирани от екипа. Доброволците били разделени в две групи – 12 тестови и 12 контролни субекта.

За тестовите участници изследователите съставили отделни списъци на нещата, видени в рамките на деня, както и за неща, които няма как да са видели. Аналогичен списък бил направен и за участниците в контролната група. По време на експеримента изследователите прочели на глас елементи от списъците, измервайки мозъчните вълни Р300 на доброволците.

Контролните участници, на които бил представен списък с неща, които не са виждали във въпросния този ден, не показали измерима промяна в P300 вълните. Когато тестовите доброволци обаче чуели споменаването на нещо, което са видели предишния ден, P300 вълните се оказали осезаемо по-големи в сравнение с тези, регистрирани при чуването на нещо, което доброволците не са виждали.

Коментар