IBM напредва с имитирането на мозъка

IBM е вградила 16 невронни процесора от ново поколение в една платка

IBM е вградила 16 невронни процесора от ново поколение в една платка

IBM създаде ново поколение чип, съдържащ един милион изкуствени неврони и 256 милиона синапса. Заедно те образуват съвкупност от 4096 „невросинаптични” ядра.

Чипът от линията SyNAPSE (Systems of Neuromorphic Adaptive Plastic Scalable Electronics) е поредна стъпка към създаване на т.нар. когнитивни компютри, т.е. системи, които имат възприятия и могат да се самооубачават.

Забележително също така е ниското ниво на енергийна консумация – чипът се нуждае само от 70 миливата, в сравнение със сегашните процесори, които изразходват ватове. IBM е успяла да вгради 16 невронни процесора от ново поколение в една платка. Това е малко в сравнение с човешкия мозък и неговите 86 милиарда неврона, но все пак напредъкът в последните три години е доста сериозен.

В допълнение, IBM разработва и напълно нова екосистема за програмиране на подобни чипове. Любопитен факт за системата е, че в основата й стои езикът Fortran, създаден още през 1957 г. и използван и в момента в суперкомпютрите.

Коментари по темата: „IBM напредва с имитирането на мозъка”

добавете коментар...

  1. Иван

    За инфо който иска да погледне това gpl – violations . org project

Коментар