Домашни системи обещават енергийна самодостатъчност

Усъвършенствани домашни системи могат да осигурят енергийна самодостатъчност (снимка: Amazon.com)

Усъвършенствани домашни системи могат да осигурят енергийна самодостатъчност (снимка: Amazon.com)

Пазарът на системи за съхранение на енергия за домашно ползване, свързани към електрическата мрежа, ще се увеличи от 90 MW до 900 MW през следващите четири години, прогнозира IHS.

Десетократното увеличение ще се дължи предимно на привлекателността на фотоволтаиците за собствено потребление. Субсидиите също ще играят важна роля, отбелязва GreenTech.bg.

Пазарът на домашни фотовотлтаични системи е разочароващ в последните години, особено в някои ключови пазари като Италия, Германия и Великобритания. Високите разходи за батериите и необходимата електроника са ключови фактори, ограничаващи сегмента, сочи анализът на IHS.

Въпреки това през 2015 г. пазарът на батерии за домашно ползване ще започне да набира скорост, заради „огромния напредък в преодоляването на много бариери”. IHS прогнозира, че при литиево-йонните батерии цените ще паднат с 15% през 2015 г., след поевтиняването от 20% през 2014 г.

Намаляването на разходите и подобряването на условията за субсидии за съхранение ще доведат до ръст от 90% на пазара при домашните акумулатори през 2015 г., прогнозира IHS.

Основният двигател за развитието ще бъде стремежът към самостоятелна консумация на PV електричество, своего рода енергийната самодостатъчност. Съхраняването на електроенергия на място за по-нататъшна употреба, вместо вкарването й в мрежата, ще е моделът, при който „фотоволтаика + система за съхранение” ще има най-голям смисъл за собствениците на жилища.

Коментар