Е-отпадъците са добра възможност за бизнес

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) са най-бързо растящият поток от масово разпространени отпадъци, нарастващ с 3-5% годишно, по данни на Евростат. Примери за такива отпадъци са компютри, монитори, принтери, хладилници, бойлери, перални, прахосмукачки, ютии, сешоари, телевизори, мобилни телефони, камери.

И макар че България e изпълнила националните си цели по управление на отпадъците, все още има проблеми и е необходим по-добър диалог между регулаторните органи и заинтересованите страни относно законодателството за опазване на околната среда, стана ясно на кръгла маса, организирана от сдружението на производителите на електродомакински уреди в България – Асоциация СЕСЕД България.

„Производителите и вносителите на домакински уреди изпълняват стриктно своите ангажименти по финансиране управлението на излязлото от употреба ЕЕО и считаме, че средствата трябва да се използват ефективно и с реални резултати. За да има такива е абсолютно необходим диалог между институциите и всички заинтересовани страни за обмяна на идеи и конкретни предложения”, заяви Габриела Чифличка, генерален секретар на СЕСЕД България.

Обемът на събраните и рециклирани отпадъци постоянно се увеличава, поради инвестициите, които направиха производителите на домакинско оборудване, за да отговорят на изискванията на Директивата на ЕС за управлението на този вид отпадъци. Законодателството, вменяващо отговорност на производителя, повлия положително върху събирането и третирането на отпадъците от ЕЕО.

Но също така отпадъците придобиха стойност, което привлече други играчи на пазара, извършващи дейности по събиране и третиране, наред с организациите на производителите, посочи Корина Хагарти – директор „Политики на околната среда” от секретариата на СЕСЕД в Брюксел.

„Kоличеството отпадъци от ЕЕО, което се събира извън създадените от производителите организации за управление на отпадъци, е почти същото или дори по-голямо от събраните извън официалната система. Поради тази причина е важно цялото образувано количество отпадъци от електрическо и електронно оборудване да се събира, отчита и третира в съответствие със законовите изисквания”, допълни Хагарти.

Отпадъците вече не са бреме и отговорност, а имат стойност и това предоставя реални възможности за икономическа дейност, от която се извлича печалба, посочиха експертите. Вторичните материали могат да генерират приходи, които да покрият значителна част от разходите на организациите по управление на отпадъци, или биха могли да бъдат използвани за производството на нови уреди и други продукти.

Коментари по темата: „Е-отпадъците са добра възможност за бизнес”

добавете коментар...

  1. Иван

    Става въпрос за уж преработка, а всъщност ще бъдем депо, складище и гробище на отпадъци за чужди боклуци от другите държави.

  2. Иван

    Да, на България много й отива да бъде боклукчийска държава и нация !

Коментар