Предстоят промени в закона за авторското право

Промените в закона ще създадат условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права, вкл. звукозаписи

Промените в закона ще създадат условия за цифровизиране и достъп до произведения с неизвестни авторски права, вкл. звукозаписи

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права. Промените въвеждат в националното законодателство изискванията на Директива 2012/28/ЕС относно някои разрешени начини на използване на осиротели произведения.

Законопроект с текст, аналогичен на настоящия, бе одобрен от предишния състав на МС и бе внесен в 42-ото НС, но не бе включен в дневния му ред, съобщиха от правителствения пресцентър.

Целта на директивата и на законопроекта е да се гарантират общественият интерес и правната сигурност при цифровизиране и предоставяне на достъп до произведения и звукозаписи, носителите на права върху които не са известни или пък са с неустановено местожителство.

В колекциите на публичните институции, както и в обществените радио и телевизионни организации се съдържат немалък брой такива обекти. В тези случаи спазването на традиционния подход за търсене на съгласие от правоносителя за всяко използване би представлявало пречка за съхраняването и разпространението на европейското и националното културно наследство, както и за създаване на европейски цифрови библиотеки и насърчаване на свободното движение на знания и иновации.

С проекта се въвежда нов термин – „осиротели произведения и звукозаписи” и се определя редът, по който те могат да бъдат ползвани. Предвижда се използването на осиротели произведения или звукозаписи да засяга единствено действията по цифровизирането им и предоставяне на достъп от общодостъпни библиотеки, учебни заведения, музеи, обществени радиа и телевизии в изпълнение на цели, свързани с обществения интерес – за запазване, възстановяване и осигуряване на достъп за културни и образователни цели.

Статутът на осиротяло произведение или звукозапис ще бъде прилаган само в случаи, в които след щателно издирване в източници на информация, установени от министъра на културата след съгласуване с правоносители и ползватели, се установи, че нито един от носителите на права върху конкретния обект не е известен, или ако е известен – е с неустановено местонахождение. В случай, че в последствие някой от авторите бъде открит, в негова полза е предвидена възможност за прекратяване на статута на осиротяло произведение.

Информацията за обектите, получили статут на осиротяло произведение, използванията, организациите, които са ги осъществили и т. н., ще бъде документирана в публично достъпна база данни, създадена и поддържана от Службата за хармонизация на вътрешния пазар.

Коментар