Еврокомисията ще създава софтуер с отворен код

Европейската комисия обнови стратегията си за вътрешно използване на програми с отворен код. В частност, предвиждат се не само покупки на готови решения, но и собствени разработки на софтуер с отворен код.

Комисията ще следва едни и същи икономически критерии при покупка на отворен и частен софтуер, става ясно от официалното съобщение на сайта на ЕК. „И отворените, и затворените решения ще се оценяват по еднакви показатели, вкл. обща цена на притежание и разходи в случай на отказ от решенията”, се казва в документа.

Съгласно новата стратегия, Комисията се задължава да участва по-активно в разработката на софтуер с отворен код, използван за собствени нужди. Освен това ЕК ще отделя по-голямо внимание на правните аспекти в използването на софтуер с отворен код и ще обучава своите разработчици в тази област.

Счита се, че подобни мерки ще опростят взаимодействието между разработчиците на Европейската комисия и общността на отворения код. Софтуерът, създаден от Комисията по новите правила, ще се публикува по лиценз European Union Public License (EUPL).

Достъпът до подобен софтуер ще става с помощта на специална платформа за обмен на код Joinup, създадена от Европейската комисия. Стратегията на ЕК за софтуер с отворен код (OSS) бе разработена още през 2000 г., като оттогава досега документът претърпя три сериозни редакции.

Коментари по темата: „Еврокомисията ще създава софтуер с отворен код”

добавете коментар...

  1. Ivanko

    Нека да видим факти и резултати, а не само приказки. Навсякъде Linux и Libre Office 🙂

Коментар