Huawei води по заявки за патенти през 2014

През последните десет години Huawei е вложила над 30 млрд. долара в R&D

През последните десет години Huawei е вложила над 30 млрд. долара в R&D

Китайската компания Huawei е подала най-много заявки за международни патенти през миналата година, по данни на TeleAnalisys.

Статистиката сочи, че Huawei е получила одобрение на 38 825 патента през 2014 г. и през същата година е подала нови 3442 международни патентни заявки – повече от всяка друга компания в света.

Всяка година Huawei заделя поне 10% от приходите си за изследвания и разработки (R&D). В частност, през 2014 г. тази сума възлиза на 6,6 млрд. долара, или 14% от годишните приходи.

През последните десет години Huawei е вложила над 30 млрд. долара в R&D, твърди генералният директор на компанията Кен Ху. По неговите думи, над половината от персонала, наброяващ 170 000 души, се занимава с изследвания и разработки.

Коментар