Amazon поглежда към слънчевата енергия

Amazon, най-големият онлайн търговец в света, отстъпва на другите технологични фирми по критериите на Грийнпийс за екологичен бизнес. Но интернет гигантът изглежда е готов да навакса изоставането.

Компанията започва нов проект за възобновяема енергия – планира да изгради 80-мегаватова слънчева ферма в щата Вирджиния. Това е най-големият слънчев проект в този щат до момента. Очаква се инсталацията да захранва центровете за данни на Amazon Web Services, съобщи GreenTech.bg.

Соларният парк Amazon Solar Farm US East цели да намали въздействието на центровете за данни върху околната среда, особено като се има предвид, че по-голямата част от електроенергията, употребявана в щата, идва от въглищни електроцентрали.

Очаква се новата слънчева ферма да започне да подава чиста енергия към центровете за данни на Amazon към октомври 2016. Тя ще осигурява около 170 000 мегаватчаса електроенергия годишно.

Миналия януари Amazon обяви, че е в процес на изграждане на 150-мегаватова вятърна ферма в Индиана. Фирмата се ангажира да намери начин 100% от енергията за нейните центрове за данни да идва от възобновяеми източници.

По пътя към изпълнението на тази цел Amazon заяви през април, че 25% от енергийните й нужди се покриват от възобновяеми енергийни източници и че до 2016 г. този дял ще нарасне до 40 на сто.

Коментар