Учени замислят биологичен компютър във вид на йогурт

Американски учени от университета Райс създадоха подобие на микросхема от бактерии, която изпълнява определени задачи. Плановете им се простират още по-далеч – те искат да създадат своеобразен биологичен компютър, който се активира в организма на човека чрез определена диета.

Според изследователите, бактериите в храносмилателната система образуват “общност”, която функционира по определени правила. За да се заселят в червата (ако това е необходимо за медицински цели), “новодошлите” бактерии трябва да станат част от общността. Различните бактерии, влизащи в общността, влияят една друга на дейността си и резултатът се отличава от този при разделеното им функциониране.

Моделът, създаден от учените, включва два вида генетично-модифицирани бактерии. Те са свързани с междуклетъчни съединения и оказват влияние едни на други, регулирайки изработката на протеин.

По-конкретно, задачата на едната група бактерии, наречени активатори, е да увеличи действието на определен ген. Другата група, наречени супресори, понижава проявите на останалите гени.

Действайки съвместно, двата типа бактерии предизвикват колебания в генното поведение на цялата популация. Това позволява изработване на повече протеин, отколкото са способни да изработят бактериите без подобно регулиране.

Разработката може да намери практическо приложение при повишаване на ефективността на инсталации, които изработват биогориво или други химически вещества.

На следващ етап изследователите ще се научат да управляват многоклетъчни системи. Нещо повече, в бъдеще те се надяват да разработят своеобразен биологичен компютър във вид на йогурт от изкуствено създадени бактерии. За да активира един или друг механизъм в него след заселване в червата, човек трябва единствено да поддържа определена диета.

Коментари по темата: „Учени замислят биологичен компютър във вид на йогурт”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    А също и това, че става дума за белтъчини.

  2. Фофу

    Преводачите явно искат да ни демонстрират колко добре владеят английския и че дори знаят какво е йогурт. Останало само да използват и нормалата българска дума. Но явно така им е звучало по екзотично или са решили, че така ще се представят като по-велики и ще скрият шапката на тези дето не знаят английски.

Коментар