Big Data пазарът изпреварва в пъти ИТ индустрията

Пазарът на технологии за големи данни (Big Data) расте стремително, тъй като компаниите ускоряват преобразуването на своя бизнес, предвид увеличаващите се обеми информация, според анализ на IDC.

Прогнозата сочи, че от 2014 до 2019 г. световният пазар на технологии и услуги за Big Data ще нараства годишно средно с 23,1%, за да достигне 8,6 млрд. долара към края на периода. Очаква се ръст във всички три направления – инфраструктура, софтуер и услуги.

Така например, разходите за инфраструктура – изчислително и мрежово оборудване, дискови хранилища и друг хардуер за дейта центровете – ще нарастват с 21,7% годишно. При софтуера – системи за управление, анализ и търсене на информация – се очаква годишен ръст от 26,2%, а при услугите за поддръжка на инфраструктурата и софтуера прогнозираният ръст е 22,7%.

Цифрите сочат, че пазарът на големи данни ще расте шест пъти по-бързо от ИТ индустрията като цяло. Според анализа на IDC, в периода 2014-2019 г. на оборудването ще се паднат половината от разходите в сегмента на големите данни.

Компаниите се стремят да бъдат конкурентни чрез разработка на комплексни решения и търсене на нови подходи към пазара. PierreAudoinConsultants прогнозира, че през 2016 г. пазарът на големи данни ще достигне 20 млрд. евро.

Коментар