20 нови мобилни абонамента всяка секунда

87 милиона нови мобилни абонаменти са регистрирани през третото тримесечие на 2015 г. (източник: Ericsson Mobility Report)

87 милиона нови мобилни абонаменти са регистрирани през третото тримесечие на 2015 г. в световен мащаб (източник: Ericsson Mobility Report)

Мобилните 5G абонаменти ще достигнат 150 милиона през 2021, сочи новото издание на доклада Ericsson Mobility Report. Южна Корея, Япония, Китай и САЩ ще са лидерите, според прогнозите, с най-бърз растеж.

5G ще свързва всички типове устройства, реализирайки нови практически приложения, свързани с „интернет на нещата” (IoT). Преходът ще разкрие нови пътища за ИКТ трансформация за индустрии и сектори, сочи анализът.

Очаква се значително увеличение на потреблението на мобилно видео, което ще повиши около шест пъти обемите на трафика през смартфони в Северна Америка и Европа в периода 2015-2021. В Северна Америка трафикът на данни за смартфони ще нараства от 3,8 до 22GB на месец през 2021 г., а в Западна Европа увеличението ще бъде от 2 до 18GB на месец.

20 нови мобилни широколентови абонамента се активират всяка секунда. В момента броят на мобилните абонаменти е равен на броя хора на планетата, като през 2016 г. ще бъдат достигнати емблематичните четири милиарда потребители глобално, които използват смартфон.

Видеото доминира в трафика на данни. На фона на десетократно нарастване на глобалния мобилен трафик на данни до 2021 г., видеото ще генерира 70% от общия мобилен трафик през същата година. В много мрежи днес YouTube съставлява до 70 на сто от целия видео трафик, докато делът на видео трафика от услуги като Netflix ще достигне не повече от 20% на пазари, където е наличен.

Континентален Китай изпреварва САЩ като най-големия LTE пазар в света. До края на 2015 г. Китай ще има 350 милиона LTE абонамента, представляващи почти 35 на сто от общия размер на LTE абонаментите в света. Районът се очаква да достигне 1,2 милиарда LTE абонамента през 2021.

Африка става все по-свързан континент. Преди пет години там е имало 500 милиона мобилни абонаменти, но до края на 2015 г. този брой ще се удвои до 1 милиард. Повишената свързаност подобрява перспективата за финансово приобщаване за 70-те процента, които не използват банкови услуги, благодарение на развитието на мобилните парични услуги в цяла Африка.

ИКТ ще стимулира икономиката с ниски въглеродни емисии във всички други сектори на промишлеността, е друг извод от доклада. Общото намаление на емисиите може да бъде до 10 гигатона CO2, което представлява около 15 на сто от световните емисии на парникови газове през 2030 г. Това е повече от сегашния въглероден отпечатък на САЩ и ЕС, взети заедно.

Коментар