Фирмите прахосват време за данъчно отчитане

Намаляването на времето за данъчно отчитане е свързано преди всичко с електронизация на декларирането, смята БСК

Намаляването на времето за данъчно отчитане е възможно с електронизация на декларирането, смята БСК

При плащане на данъци, фирмите у нас се оплакват най-много от честата промяна в нормативната уредба, свързана с декларации, бланки, формуляри, режими и срокове, сочи проучване на БСК сред бизнеса.

Проблем е също така изготвянето и подаването на формуляри за периодична и годишна статистическа отчетност, споделят анкетираните в изследването на БСК.

Бизнесът се оплаква още от изготвянето на справки и информация във връзка с проверки и ревизионни производства, които изискват многократно копиране, окомплектоване и представяне на едни и същи документи, доказващи плащане на данъчни и осигурителни задължения за даден период – тези документи се изискват от органите в различни по време проверки и ревизии.

Според БСК, намаляването на времето за данъчно отчитане е свързано преди всичко с електронизация на декларирането, както и с отпадане на някои справки и декларации, информацията от които се дублира с тази в други документи.

Проучването е проведено от БСК в периода октомври-ноември 2015 г. сред фирми в цялата страна от всички икономически сектори, уточниха от камерата.

Коментар