Намалява плащането на данъци в брой

Все по-малко българи плащат данъчните си задължения в брой

Все по-малко българи плащат данъчните си задължения в брой

Делът на хората, които плащат задълженията си към държавата в брой, намалява със 17% за последните две години, съобщиха от картовия оператор Visa.

61% от българите биха платили своите данъци с карта в Националната агенция по приходите (НАП) или някой от нейните клонове в страната, ако имат достъп до POS терминал. Това е ръст от 20% спрямо данъчната кампания от миналата година, когато този процент достига точно 41% от населението, сочи проучването на Visa.

Главна причина за нарастването на популярността на този тип разплащане е удобството – 76% от респондентите споделят, че това е основното им предимство пред кешовите разплащания. Други предимства на електронните разплащания, според българите, са пестенето на време (58%), лесното им осъществяване (57%) и възможността да разполагаш с всичките си пари (33%).

„Академични проучвания показват, че увеличение в употребата на картови разплащания дори само с 5% води до спад от три процентни пункта в показателя за сивата икономика”, коментира Красимира Райчева, мениджър на Visa Европа за България.

През 2015 г. делът на хората, които имат достатъчно средства, за да погасят задълженията си веднага, намалява с 10% спрямо миналата година и достига 29% от населението. Освен това има и увеличение в броя на хората, които теглят кредит, за да заплатят своите данъци и такси – тази година те са 11%, или с 5% повече спрямо предходната.

Няма промяна при хората, които намират данъците за достатъчно ниски и тяхното погасяване не представлява финансов проблем за тях – те продължават да са 4% от запитаните. Общо 42% от българите споделят, че им се налага да спестяват в продължение на дълъг период от време, за да си платят данъците.

През 2015 г. 16% от българите са се възползвали от отстъпка от дължимите годишни данъчни задължения, като са платили до 10 февруари, а други 17% – с плащане до 31 март. Останалите 67% не са се възползвали от възможността да получат отстъпка при ранно погасяване.

Коментар