Образованието ще развива „меки” умения

Няколко значими нововъведения ще променят начина, по който учим и защитаваме образователни степени. Промените далеч не са само технологични, а става въпрос за цялостно преосмисляне на ролята на образованието в обществото.

Детелина Смилкова, вицепрезидент на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), описва пет ключови тенденции, които се очаква да окажат най-голямо влияние на образователната система през следващите години и да променят изцяло представата ни за учене.

Нови технологии

През последните години редица университети в България и в други страни въведоха онлайн обучение, а все повече стартиращи фирми предлагат допълнителни възможности за достъп до познание. С навлизането на мобилните образователни приложения, както и на нови технологии като виртуалната реалност и „разширената реалност”, това влияние ще се засили осезаемо.

Фокус върху реализацията след дипломирането

Ако до сега университетите са се занимавали предимно с организиране на лекционния процес, упражнения и последващи изпити, занапред акцентът в дейността им ще се измести върху това, как ще се реализират техните студенти след завършването си. Вместо да бъдат своеобразна „машина” за дипломи, те ще трябва да се фокусират върху променящите се изисквания на пазара на труда, придобиването на широк спектър от качества, необходими за бъдещата реализация на студентите, както и подкрепа при първите им кариерни опити.

Развитие на меки умения

Става въпрос за широк набор от качества, които макар и да не са свързани с нито една конкретна сфера на дейност, са от особена важност за реализацията и успешното общуване с околните. Сред най-важните „меки” умения са комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работим под напрежение и много други.

Този тип умения имат ключово значение за успешната бъдеща кариера на всеки млад човек, а някои от тях като увереност, надеждност и лидерски качества могат да бъдат определящи и за перспективата той след време да заема ръководен пост или да създаде собствен бизнес. Очаква в бъдеще развитието на „меки” умения да навлезе широко в образованието ни.

Игровизация

Игровизацията (gamification) представлява концепция за въвеждане на игрови механики в различни процеси и сфери – от маркетинга и продажбите, до човешките ресурси. Въпреки че съществува отдавна, тя бележи сериозен възход през последните години, а образованието е един от сегментите, в които това се случва най-осезаемо.

Учебните игри, въвеждането на роли, както и на различни статуси и награди, създаването на симулации и на учебни фирми вече са се доказали като много по-успешни методи за обучение от редица традиционни подходи. Предимствата на игровизацията са, че тя позволява на учещите да усвояват нов материал по един неангажиращ и забавен начин, което улеснява процеса на запомняне, както и да поставят себе си в ситуации, близки до реалния живот.

Връзка с бизнеса

Още по-голямо влияние върху образователния процес в бъдеще се очаква да оказва комуникацията между университетите и бизнес организациите. Компаниите от бързо развиващи се браншове като финансовия, технологичния и транспортния сектор все повече ще очакват от университетите да се съобразяват с реалното търсене на кадри, а кандидат – студентите във все по-голяма степен ще се интересуват, кои специалности се реализират най-добре на пазара на труда.

„Това, което се забелязва през последните години е, че тясната комуникация между университетите и компаниите се превръща в масово явление и все повече учебни заведения правят своите първи стъпки в тази посока”, обобщи Детелина Смилкова.

Коментар