Нивото на предприемачество в България е ниско

България присъства за първи път в глобалния доклад на GEM, но е на дъното в Европа по показателя предприемаческа активност на ранен етап (TEA)

България присъства за първи път в глобалния доклад на GEM, но е на дъното в Европа по показателя предприемаческа активност на ранен етап (TEA)

Около две трети от възрастните в България виждат предприемачеството като добра възможност за кариера, но нивата му все още са ниски и предприемаческият потенциал е неизползван, твърди световен доклад на Глобалния предприемачески мониторинг (GEM) за 2015.

Един от най-цитираните индикатори на GEM е показателят за предприемаческа активност на ранен етап – TEA, който оценява процента на работещото население в процес на започване на предприемаческа дейност или започната такава през последните 3 години и половина. Най-ефективните икономики в Европа по този показател са Латвия, Естония и Румъния. Те държат високи TEA нива – съответно 14,1%, 13,1% и 10,8%.

За сравнение, средното ниво за страните от ЕС е 7,8%. На глобално ниво страната ни не е с най-слабото представяне, но на европейско ниво сме с най-ниски стойности. Наред с Германия и Италия, в България по-малко от 5% от възрастните (18-64 години) са стартирали скоро или планират да стартира нов бизнес.

В европейски контекст България е на едно ниво с Холандия по индикатора страх от провал. Страната ни има по-ниски нива от Гърция, Румъния, Хърватия, Македония, Ирландия и Германия – 33,3%. Страхът от неуспех е много важен индикатор и може да бъде сериозна културна и социална пречка за предприемачеството.


„В България отдаваме висок статус на предприемачеството – 71,5%, като сме на двадесета позиция в света по този индикатор, но не наблюдаваме това да кореспондира на нарастващ брой нови и установени компании. От изключително значение е да се утвърди правилната рамка за условията на предприемачество, което ще разгърне неоползотворен предприемачески потенциал”, коментира Искрен Кръстев, председател на GEM България.

България участва в изследванията през 2015 г. и присъства за първи път в световния доклад, благодарение на подкрепата на „Telerik – a Progress company” и екипа на GEM Bulgaria, уточниха от организацията.

GEM България подготвя своя първи национален доклад, който ще излезе по-късно през 2016 г. и ще предостави задълбочен анализ на събраните данни за България, факторите, които потискат или стимулират предприемаческата дейност чрез сравнителен анализ с други подбрани страни. Това ще отбележи началото на годишните доклади по предприемачество в България, основани на сравними първични данни.

Коментар