„Облакът” не е бъдещето, той преобърна света ни

Разработчиците на технологични системи следва да наблегнат на богатия си опит, скрит под „секси” имидж, заяви Ивайло Николов, Стоун Компютърс

Разработчиците на технологични системи следва да наблегнат на богатия си опит, скрит под „секси” имидж, заяви Ивайло Николов, Стоун Компютърс

За облачните ИТ технологии се говори предимно като за нещо важно в бъдеще време, но истината е, че той вече преобърна света, в който живеем. Това изисква от разработчиците на технологични системи да бъдат много гъвкави и да следват изцяло нови стратегии за пазарно присъствие, наблягайки на богат опит, скрит под „секси” имидж, сподели Ивайло Николов, ръководител на поделението за облачни и мобилни системи в Стоун Компютърс.

Облакът е един от така наречените разтърсващи модели в новата реалност. Някои от най-големите рекламни агенции в света казват, че днес половината от приходите им идват от дейности, които не са съществували преди 15 години, сподели Николов.

Показателна е историята на AirBNB. Създателите на тази плафторма са хора от Сан Франциско – град с добре развит конгресен туризъм. Те забелязали, че по време на конференции в града хотелите са запълнени докрай, а има още хора, желаещи да дойдат в Сан Франциско за даденото събитие. Така те създали малко приложение, с кеото местните хора да могат да дават под наем апартаментите си. Ето, че днес това приложение работи в цял свят и тотално преобърна индустрията на хотелиерството, коментира Николов.

Възходът на краудсорсинг и краудфъндинг дейностите е друга хаактерна черта на облака. Вече е видно, че по този начин се създават изцяло нови бизнес-модели. Пример за успеха на подхода е развитието на концепцията Hyperloop, която вече е в етап на изитаниия. Сега облачните технологии позволяват публиката да подпомага различни проекти с финансиране и собствени идеи. Така и компаниите могат да работят по нов начин, и хорат с идеи могат да намерят нови пътища към реализацията им.

Технологичните компании сега са склонни да стават фондации – това е трета характерна черта на облака. Например, проектът MariaDB, зад който стоят хората, създали MySQL. След катастрофалното развитие на MySQL, неговите създатели направиха фондация, така че идеята им да не може да бъде овладяна от която и да е голяма корпорация. OpenStack е още един пример в тази посока.

Ето така облакът променя индустрията – и ще продължи да я променя, смята Ивайло Николов. По думите му, API ще са от ключово значение за развитието на облачните технологии занапред и значително ще ускорят навлизането и взаимосвързването на този род платформи.

„Какво значи всичко това за България? Ние се занимаваме с облака от 2007 г. насам. Установихме, че понякога в тази индустрия може да се налага да се работи дори и „срещу пазара”, но когато има добра идея, неизменно трябва да се борим за нея”, казва Николов.

Наред с това той говори за промяна на парадигмата в бизнес-отношенията. „Иновациите във всяка компания не се създават от самата компания, те са резултат от индивидуалните усилия на определени хора в компанията. Затова ние трябва да мислим какъв да е подходът ни към тях”. Това налага на всеки облачен доставчик, според Николов, да предлага богатия си опит и експертиза така, че да изглежда „секси” („cool”).

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар