Облачните системи изискват инвестиции и далновидност

Частната облачна инфраструктура следва да се изгражда при висока степен на далновидност и предвидливост, заяви Георги Балканджиев, VMware

Частната облачна инфраструктура следва да се изгражда при висока степен на далновидност и предвидливост, заяви Георги Балканджиев, VMware

Надеждността на облачните системи изисква многопосочни инвестиции и далновидност, но носи икономически смисъл за бизнеса. Това сподели Георги Балканджиев, старши мениджър облачни операции във VMware, по време на Cloud Leadership Forum 2016, организиран от IDC България.

Значителна част от инвестициите в облачни системи е свързана с подготовката на ИТ специалистите и ИТ отделите на компаниите за използване на облачни решения. Традиционно администраторите са свикнали да виждат физическата инфраструктура, да си взаимодействат с машини, кабели, мрежова техника и др. Вместо това те трябва да се научат да работят с виртуални среди, да създават и управляват виртуални компоненти, сподели Балканджиев.

Създаването на самата физическа среда, когато се изгражда собствена облачна инфраструктура, също изисква сериозни вложения. Освен самите компоненти на инфраструктурата тук е важно да се предвидят и системи за резервиране. В допълнение към това е нужно винаги да има известен хардуерен „буфер” – излишък от компютърен ресурс, който да може да покрие внезапно възникнали потребности, посочи Балканджиев.

Не на последно място място е нужно да се предвидят и съответните системи за управление и поддръжка. Това означава да се инвестира в екип, който да отговаря за надеждното функциониране на системите, и въвеждане на стандарти за надеждност и добро управление на ИТ инфраструктурата.

Подобна частна облачна инфраструктура следва да се изгражда при висока степен на далновидност и предвидливост, за да може не просто да улесни дейността на организацията, но и да я направи разходо-ефективна. Последното обаече е и най-силният аргумент за бизнеса да се ориентира към облачните инфраструктури, смята експертът на VMware.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар