Сигурността и облакът са приоритет за ИТ инвестиции

Сигурността на данните и облачно-базираните решения са приоритет сред ИТ инвестициите в Европа, сочи проучване на Toshiba сред 400 ИТ мениджъри от средни и големи предприятия във Великобритания, Франция и Германия.

В частност, сигурността на данните е приоритет за 54% от ИТ отделите, а новите облачно-базирани решения – за 52%, що се отнася до инвестициите през тази година. Проучването е извършено от ICM Unlimited и се фокусира върху предизвикателствата, които ИТ персоналът среща по отношение на растящия брой крайни устройства и появата на интернет на вещите, както и тяхното влияние върху служителите и самите компании.

Диапазонът на въздействие варира от мениджмънт на софтуерни актуализации, което според анкетираните от Великобритания (36%) и Германия (39%) е считано за най-голямото предизвикателство при контрола на множество устройства, до защитата на сигурността на бизнеса от различни онлайн заплахи.

Наблюдава се нарастващ брой на устройствата, които биват свързани и използват чувствителна бизнес информация в компаниите. Според проучването, 62% от персонала използва лични устройства, включително смартфони (42%) и таблети (31%), за да работи дистанционно, което дава отговор на въпроса защо бизнесът правилно отчита сигурността като свой топ приоритет.

Множеството заплахи, свързани със защитата на информацията, принуждават компаниите да осъществяват често ревизиране, като над 60% от анкетираните фирми разглеждат своята стратегия за сигурност поне веднъж годишно. Един от пет ИТ мениджъри във Великобритания и Германия оценява външните кибератаки като най-големия риск за корпоративната сигурност, докато вирусите (22%) са ключов проблем за Франция.

Постигането на баланс между сигурност и достатъчно свобода за служителите в процеса на работа изисква добре обмислени инвестиции по отношение на крайните устройства. Краткият живот на батерията (41%) е сочен като едно от основните оплаквания от страна на  анкетираните ИТ мениджъри.

Облачните решения са другият приоритет по отношение на корпоративните ИТ инвестиции, който помага на компаниите да останат конкурентноспособни чрез предлагането на ефективно и лесно управление на данните, документите и приложенията, които служителите използват на своите устройства. Облачните технологии позволяват на компаниите да използват ИТ „при поискване”, което от своя страна улеснява увеличаването или редуцирането на технологичните и човешки ресурси в зависимост от ръста на бизнеса.

„Технологичните иновации продължават да заемат все по-голяма част от потребителския и бизнес свят. Те позволяват по-висока степен на ефективност, но, както ИТ мениджърите в Европа отбелязват, това трябва да бъде постигнато по начин, който осигурява контрол  в комбинация с надеждно, сигурно и постоянно свързано изживяване”, коментира Нийл Брамли, мениджър направление бизнес лаптопи за Toshiba Europe.

Неоторизираното използване на ИТ системи и решения е често срещана практика сред организациите и именно служителите в ИТ отделите (41%) са тези, които най-често заобикалят правилата. В своя наръчник Make IT Work Toshiba обръща внимание на ключовите предизвикателства, пред които съвременните ИТ мениджъри се изправят и предлага съответни решения по отношение на сигурност, надеждност, свързаност, издръжливост и управление на крайните устройства.

Коментари по темата: „Сигурността и облакът са приоритет за ИТ инвестиции”

добавете коментар...

  1. ха

    Бих допълнил, че и статията е много скучна…

  2. Anonymous

    Статията е тенденциозно рекламна и обещава нереални предимства. Фирма, допускаща използването на лични и некриптирани устройства, е просто несериозна. Никакви облаци не могат да компенсират неадекватния мениджмънт.

Коментар