Toshiba се съгласи на приватизация за 15,3 милиарда долара

Консорциум от инвеститори, ръководен от JIP, придобива активите на японската корпорация