Къде губим пари? Откриване и елиминиране на загубите

Клиентите са склонни да плащат единствено за работата, която добавя стойност за тях – а не за загубите, които не сме успели да отстраним

Откриването и елиминирането на загубите е първата стъпка, която една организация трябва да направи по пътя си към върха в своята индустрия

Елиминирането на загуби е един от най-ефективните начини за увеличаване на рентабилността на всеки бизнес. Първата стъпка в този критичен процес е да се определи какво е загуба и къде съществува тя в компанията.

В по-широк контекст, като загуба трябва да бъде виждано всичко, което не добавя стойност за крайния клиент – ненужно използване на енергия, време и материали, недостатъчна комуникация и т.н.

В Япония, подобни загуби се описват с думата „Muda”, което означава „ненужно, безполезно”. Откриването и премахването на Muda заляга в основата на производствената система на Тойота, която от своя страна поставя началото на Lean методите на производство, използвани днес по цял свят.

В своята работа инженерите на Тойота открили седемте основни загуби, от които страдат не само производствените, но и административните процеси в компанията. Тези загуби остават валидни и днес за компании от всякакви размери и индустрии.

Всеки вид загуба може да се намали или елиминира чрез използване на определена стратегия. Елиминирането на различните видове загуби съответно води до подобрение на цялостното представяне на бизнеса.

Седемте основни загуби са:

· Загуба от свръхпроизводство – може би най-сериозната от всички форми на загуба, тъй като е причинител на повечето от останалите загуби. Свръхпроизводство е да осигурявате продукта или услугата твърде рано, в твърде големи количества или да произвеждате „за всеки случай”. В офиса форма на „свръхпроизводство” е фокусирането върху малки детайли и дейности, които не са важни за клиента – особено когато има по-важна работа, чакаща да бъде свършена.

· Загуба от изчаквания – появява се, когато времето на служителите не се използва ефективно. Когато хората чакат да им се даде работа, търсят нещо, гледат как машините вършат работата или просто се размотават – всичко това е загуба. В администрацията, най-често наблюдаваните загуби на време са свързани с чакане на потвърждения, одобрения, ненужни конферентни разговори и др.

· Загуба oт транспортиране – клиентите не плащат за движението на материали вътре в компанията. Транспортирането на материали между различните операции увеличава шанса да се получи увреждане на продукта или пък инцидент с персонала, което намалява производителността. В офиса, излишно „преместване” се наблюдава под формата на дублиране на данни и документация, ръчно въвеждане на данни, които могат да се генерират автоматично, и т.н.

· Загуба oт неподходяща обработка – тази форма на загуба засяга използването на повече ресурс за дадено действие, отколкото е нужно – например закупуване на скъпа, модерна техника за извършване на дейности, които също толкова успешно могат да се извършват от вече налично оборудване. Тук можем да включим и загубите, получени поради лоша поддръжка на машини и оборудване, което налага прекъсвания на работата и аварийни ремонти.

· Загуба oт наличности – въпреки че пълната липса на запаси е цел, която е постижима само в определени случаи, поддържането на материални и други запаси е враг номер едно на качеството, разходите и доставките. Причината за това е тенденцията на запасите да увеличават времето за доставка (lead time), да предотвратяват навременното забелязване на проблеми, да затрудняват ефективната комуникация и да налагат нуждата от по-голямо физическо пространство.

· Загуба oт излишни движения – колкото и просто да звучи, всички дейности като протягане, клякане, навеждане и т.н. затрудняват работата на служителите както в производството, така и в администрацията. Ергономиката на работните места и на извършваната работа имат влияние както върху крайните финансови резултати на една фирма, така и върху здравето и безопасността на нейните служители.

· Загуба oт некачествена продукция – некачествената продукция носи разходи за преработка на продукцията или документацията, както и за нови материали. Често тези дефекти водят и до забавяне в сроковете за доставки, което означава недоволни клиенти.

Към класическите седем загуби, днес можем да добавим и осма – неизползван потенциал на служителите. Организациите използват бързите пръсти или силните гърбове на своите служители, но често забравят за умовете им. Използването на креативността на всички служители и вслушването в техните мнения и идеи е отличен начин за бързо откриване и елиминиране на останалите седем загуби.

Откриването и елиминирането на загубите е първата стъпка, която една организация трябва да направи по пътя си към върха в своята индустрия. Както все повече компании осъзнават, клиентите са склонни да плащат единствено за работата, която добавя стойност за тях – а не за загубите, които не сме успели да отстраним.


Статията е подготвена от Некст Консулт – водещата компания за управленско консултиране в България

Коментар