27,5 млн. евро за проекти в сектор „Телекомуникации”

Проекти в сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа имат шанс за финансиране общо с 27,5 млн. евро.

Проекти в сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа имат шанс за финансиране общо с 27,5 млн. евро.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден за сектор „Телекомуникации” от Механизма за свързване на Европа.

Отворени са четири конкурса по Работна програма 2016, като крайният срок за подаване на предложения за проекти е 15 декември 2016 г. Темите са Киберсигурност, Електронно фактуриране, Автоматизиран превод и Достъп до цифровите ресурси на Европейското културно наследство.

В областта на киберсигурността бюджетът е 12 млн. евро. Целта е да се подпомогнат общите услуги, осигурявани от националните екипи за незабавно реагиране при компютърни инциденти.

През 2016 г. ще се финансират с 2 млн. евро проекти в областта на достъпа до цифровите ресурси на Европейското културно наследство (Europeana) за създаване на нови тематични колекции.

За разработване на проекти за електронно фактуриране индикативният бюджет е 7 млн. евро, а за продължаване на изграждането на платформата за електронен превод – 6,5 млн. евро.

Коментар