Теленор с нов ръст на приходите и печалбата

Теленор продължи тенденцията от предишните тримесечия и отново отбеляза ръст на приходи и рентабилност, стана ясно от публикувания днес финансов отчет на компанията за третото тримесечие и деветте месеца на годината.

„Продължаваме да оптимизираме мрежата и обсега на 4G услугите ни и това води до увеличаване на потреблението, на което се дължи и ръстът в EBITDA и показателят за приходи от един потребител на компанията”, коментира резултатите главният изпълнителен директор на Теленор – Майкъл Фоли.

Приходите и печалбата на Теленор продължават да нарастват (източник: Теленор)

Приходите и печалбата на Теленор продължават да нарастват (източник: Теленор)

Общите приходи на телекома за периода юли-септември са нараснали с 4% спрямо третото тримесечие на миналата година и възлизат на 172 млн. лв. Ръстът е обусловен от по-високите постъпления от услуги и взаимна свързаност, които компенсират спада в продажбите на устройства.

Печалбата преди данъци, лихви и амортизации (EBITDA) се е увеличила с 1%, в резултат на оптимизацията на разходите, и достига 68 млн. лв. през отчетното тримесечие.

Средните приходи на един абонат бележат ръст от 13% до 13,2 лв. на месец, най-вече заради увеличеното потребление на 4G услуги и приходите от взаимна свързаност, уточниха от телекома.

Капиталовите разходи през периода са свързани с мрежата на Теленор и разширяване на 4G услугите. В края на тримесечието 4G мрежата на оператора покрива 76% от населението.

Коментари по темата: „Теленор с нов ръст на приходите и печалбата”

добавете коментар...

  1. Стоил

    Правят такава пропаганда и така лъжат, че нямат равни.

Коментар