Progress пусна глобално платформата DigitalFactory

Progress, под чийто бранд Телерик вече оперира в България, пусна на световния пазар платформата DigitalFactory – единственото по рода си облачно решение за дигитална трансформация, създадено едновременно за разработчици, ИТ администратори и маркетинг специалисти.

DigitalFactory улеснява съвместната работа на трите групи специалисти и създаването на ангажиращо потребителско преживяване, което следва глобалното темпо на бизнеса, поясниха от софтуерната компания.

„Изключително сме горди, че Progress DigitalFactorу се разработва основно от екипа на Progress в България. Решението е продължение на натрупания ни богат опит досега и отговор на динамичната дигитална среда, в която глобалните компании оперират”, каза Васил Терзиев, съосновател на Телерик и главен директор „Иновации” в Progress.

DigitalFactory е единственото по рода си решение за дигитална трансформация за маркетолози, ИТ специалисти и разработчици

DigitalFactory е единственото по рода си решение за дигитална трансформация за маркетолози, ИТ специалисти и разработчици

„Чрез DigitalFactory, от една страна, даваме много добро средство на ИТ звената в компаниите, с което те лесно и бързо могат да изграждат и управляват своите дигитални ресурси в една централизирана, сигурна и мащабируема облачна среда. От друга страна, наличието на тази среда позволява на маркетинг звената да иновират и ангажират по най-качествения начин своите потребители и да отговорят на тяхната потребност от индивидуализирани изживявания”, допълни Терзиев.

Решението Progress DigitalFactory е насочено към глобални компании с множество брандове. Чрез него те могат да създават и оптимизират дигиталното си присъствие бързо и ефективно, в голям мащаб, с глобално управление на съдържанието и високо ниво на сигурност. Платформата им позволява да отговорят на очакванията на клиентите за консистентно и персонализирано потребителско преживяване във всички дигитални канали.

DigitalFactory адресира и индивидуалните предизвикателства, пред които са изправени маркетинг специалистите, разработчиците и ИТ администраторите по отношение на дигиталната трансформация на бизнеса.

Чрез ангажиращите потребителски преживявания, създадени с DigitalFactory, компаниите могат да привлекат повече клиенти, да повишат нивото на клиентска лоялност и приходите.

За разлика от традиционните решения, платформата на Progress опростява създаването на потребителско преживяване за всички канали, вкл. дава възможност за разработка на „нейтив” мобилни функционалности с един-единствен подход.

DigitalFactory преодолява също инфраструктурните предизвикателства, с които ИТ екипите се сблъскват, като улеснява съвместната работа между маркетинг специалистите и разработчиците.

Традиционните решения не са създадени да бъдат глобално скалируеми, което води до неконсистентни преживявания и рискове за корпоративната репутация. DigitalFactory поддържа нужния от бизнес и технологична гледна точка мащаб.

Според Gartner, дигиталните технологии увеличават стойността на традиционните продукти и услуги чрез използване на данни, съдържание, алгоритми, инструменти за анализи и връзките между всички икономически фактори в дигиталната екосистема. Главните информационни директори, главните директори „Данни” и дигиталните лидери са в уникалната позиция да се възползват от напредъка на дигиталните технологии за създаване на нови гъвкави модели за ускоряване на ръста, посочват анализаторите.

Коментари по темата: „Progress пусна глобално платформата DigitalFactory”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    “Традиционните решения не са създадени да бъдат глобално скалируеми …”

    “… главните директори „Данни” и дигиталните лидери …”

    ***********

Коментар