SAP HANA 2 способства дигиталната трансформация

SAP обяви в Барселона ново поколение на платформата HANA и микро-услуги в облака на нейна база

SAP обяви ново поколение на платформата HANA и микро-услуги в облака на нейна база

Ново поколение на платформата SAP HANA надгражда доказаната „in-memory” технология, за да осигури фундамент за дигиталната трансформация на бизнеса, стана ясно в Барселона, където SAP представи версия 2 на софтуера.

„Пускането на SAP HANA 2 поставя нов крайъгълен камък за индустрията. Новото поколение SAP HANA ще тласне клиентите ни по пътя към успешно и печелившо дигитално бъдеще”, заяви Бернд Лойкарт, член на изпълнителния съвет по продукти и иновации в SAP.

Нови ключови функции в софтуера ще подпомогнат ИТ трансформацията. SAP изтъкна подобренията в управлението на данни и бази от данни, анализа на информацията и развитието на приложенията.

Наред с това SAP обяви нови HANA микро-услуги в облака, достъпни чрез платформата SAP Hybris as a Service (YaaS). Потребителите на микро-услуги в облака, базирани на SAP HANA, могат да подобрят приложенията посредством анализа на данни, използвайки прости приложно-програмни интерфейси (APIs), различни езици или платформа за разработка.

Микро-услугата Earth Observation Analysis, например, създадена в партньорство с Европейската космическа агенция (ESA), дава достъп до сателитна информация от ESA и използва възможностите на пространствена версия на SAP HANA, за да извършва изчисления в облака. Новата услуга съдържа историческа информация за растителност, води, почви и други спектрални индекси в реално време.

Коментар