ERP браншът се срещна с бизнеса в Бургас

Освен цялостни фирмени информационни системи, днес ERP системите по същество се разглеждат като бизнес платформи, посочи Димитър Димитров – търговски директор на ERP.BG

Освен цялостни фирмени информационни системи, днес ERP системите по същество се разглеждат като бизнес платформи, посочи Димитър Димитров – търговски директор на ERP.BG

Поредицата от срещи на ERP академията с бизнеса в страната започна от Бургас. В края на ноември там се проведе събитие на тема „Бизнес и ИТ. Нови възможности”, което дискутира инвестиционния потенциал в „Индустриален и логистичен парк – Бургас” и съвременните ИТ решения за бизнеса.

„Целта ни е да запознаем местните предприемачи с новите тенденции в областта на системите за управление на бизнеса, както и да представим на студентите и академичната общност перспективите за реализация в този бързо развиващ се технологичен подсегмент. След Бургас, планираме събития в Свищов, Враца, Варна и други български градове”, сподели доц. д-р Наталия Футекова, основател на ERP Academy.

Водещи специалисти от бранша разкриха възможности за инвестиции и управление на бизнес процеси пред мениджъри на различни компании, инвеститори от страната и Бургас, представители на местната власт, браншови камари, бизнес организации и студенти.

Enterprise Resource Planning (ERP) e софтуер, който управлява интегрирано всички ресурси на едно предприятие. Освен цялостни фирмени информационни системи, днес ERP системите по същество се разглеждат като бизнес платформи, посочи Димитър Димитров – търговски директор на ERP.BG.

Николай Миленков от Balkan Services говори по темата за Business Intelligence (BI) – набор от технологии и приложения, чрез които се събират, анализират и визуализират големи количества сурови данни, за да се превърнат в полезна информация в помощ на бизнес потребителите.

Системите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) бе основна тема в лекцията на Aнастас Шопов от Тeam Vision Bulgaria. CRM автоматизира и интегрира функциите по продажби, маркетинг и поддръжка в рамките на организацията, посочи той.

ERP Academy беше създадена от разработчици и доставчици на системи за управление на бизнеса с цел да подпомогне подготвянето на повече нови кадри в сектора. Академията вече стартира съвместно с Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) първата магистърска програма в областта на бизнес софтуера, както и поредица от курсове и други инициативи.

Коментар