IoT вълната застигна Източна Европа

IoT пазарът в Централна и Източна Европа набира скорост, след като доставчиците и потребителите започнаха да работят по конкретни планове за оползотворяване на възможностите на технологията

IoT пазарът в Централна и Източна Европа набира скорост, след като доставчиците и потребителите започнаха да работят по конкретни планове за оползотворяване на възможностите на технологията

Разходите за технологии, свързани с „интернет на нещата“ (IoT), ще растат средно с 15,6% на година в периода 2015-2020, според наскоро публикуван доклад на анализаторската компания IDC. Като най-големи инвеститори в IoT се очертават производството, транспортът и ютилити секторът (комуналните услуги).

IDC описва интернет на нещата като съвкупност от крайни точки (или неща), които са еднозначно идентифицирани и общуват двупосочно през мрежа, като използват някаква форма на автоматична свързаност, без човешка намеса. „Нещата“ стават взаимосвързани и разпознаваеми, придобиват интелигентност – в смисъл, че могат да обменят информация за себе си и имат достъп до информация, предоставена от друг източник.

През 2016 г. организациите по света са похарчили 737 млрд. долара за хардуер, софтуер, услуги и свързаност, които правят възможна концепцията за интернет на нещата, сочат предварителните данни на IDC. До края на десетилетието харчовете за IoT ще нарастват средногодишно с 15,6%, за да достигнат 1,29 трилиона долара, прогнозират анализаторите.

Най-големи инвестиции в IoT през миналата година са направили индустриите на производството ($178 млрд.), транспорта ($78 млрд.) и комуналните услуги ($69 млрд.). Потребителският IoT сегмент, който в момента е четвърти по обем на покупките, ще стане трети по значимост през 2020 г.

Същевременно, крос-индустриалните IoT инвестиции, т.е. решения, които са общи за всички индустрии – като например свързани коли и смарт сгради, ще се наредят сред топ сегментите до края на десетилетието. С най-бързи темпове ще растат харчовете за IoT на секторите застраховане, крайни потребители, здравеопазване и търговия на дребно (ритейл).

Хардуерът остава най-голямата категория по отношение на разходите за IoT в петгодишната прогноза на IDC, следван от услугите, софтуерът и свързаността. И въпреки че покупките на IoT хардуер ще се удвоят до края на десетилетието, тази технологична категория ще постигне най-нисък ръст, докато харчовете за IoT софтуер и услуги ще се увеличават по-бързо.

В стойностно изражение разходите за IoT хардуер ще достигнат 400 млрд. долара през 2020 г. Модули и сензори, които свързват крайните точки към мрежите, ще доминират при хардуерните покупки, а приложенията ще заемат над половината от всички инвестиции в IoT софтуер.

Описаните глобални тенденции се наблюдават и в региона на Централна и Източна Европа, където производството, транспортът и комуналните услуги поемат над 50% от инвестициите в IoT. Най-често срещаните начини на употреба на IoT сред тези три водещи сегмента са: мониторинг на товари с използване на RFID, GPS, GPRS и GIS технологии с цел създаване на интелигентни, интернет-свързани транспортни системи; производствени операции; и смарт-грид за по-ефективни услуги, свързани с електрическата енергия.

IoT пазарът в Централна и Източна Европа набира скорост, след като доставчиците и потребителите – бизнес, правителства и други организации – започнаха да работят по конкретни планове за оползотворяване на възможностите на IoT. През 2016 г. регионът е инвестирал около 11,2 млрд. долара в IoT хардуер, софтуер, услуги и свързаност, което е ръст от 19% спрямо предходната година.

IDC очаква приходите на пазара за IoT в Централна и Източна Европа да нарастват средно с 20,9% в периода от 2016-2020 г., възлизайки на 24 млрд. долара в края на десетилетието. Прогнозата сочи още, че инсталираната база от IoT крайни точки, свързани към мрежите в региона, ще достигне около 1,4 милиарда автономни неща, или три пъти повече от местното население.

Анализатори и специалисти от различни индустрии ще дискутират „интернет на нещата“ на IDC IoT Forum 2017, който ще се проведе на 23 март в София. Участниците в събитието, организирано от българския екип на IDC, ще дискутират теми като смарт производство в Индустрия 4.0, умни градове, IoT платформи и екосистеми с отворен код, изкуствен интелект и машинно обучение, роботи, сигурност и защита на личните данни в ерата на IoT и др.

Конференцията ще се фокусира върху стремежа на компаниите да оптимизират бизнеса и производителността си, както и върху нарастващата грижа за клиента, от една страна, и увеличаващия се брой налични технологии, чието прилагане се забавя от опасения за сигурност и бюджетни ограничения, от друга. Лектори на IDC IoT Forum 2017 ще бъдат специалисти от Schneider Electric, Bosh, IoTNet, Агенция Пътна Инфраструктура и други компании и организации.

Коментари по темата: „IoT вълната застигна Източна Европа”

добавете коментар...

  1. Кръстьо

    а това добре ли е ?

Коментар