LEAN прави компаниите по-иновативни

„Всички организации имат мисия – те трябва да създават добавена стойност. Това печели клиентите, това е и нещото, което ги задържа“, каза Орлин Дочев – Некст Консулт

Методологията LEAN е в основата на справянето с петте основни предизвикателства на съвременния бизнес у нас. Посредством подхода на така наречените „20 ключа” за адаптиране и управление на всички важни аспекти в бизнес-дейността, LEAN помага не само за спечелването, но и за запазването на клиентите и тяхното удовлетворение.

Напълно непозната само допреди 3-4 години, тази методология вече е популярна сред българските предприятия и носи полезни резултати за тях. Свидетелстват за това и успешните истории на не една и две български фирми, които бяха представени днес по време на третата LEAN конференция, организирана от Некст Консулт.

Няколко са предизвикателствата, формиращи съвременната бизнес-среда у нас, посочи Тошко Петков, партньор „Бизнес консултиране” в Некст Консулт. Това са:

  • малък местен пазар, в съчетание с ограничен пазар на труда;
  • несигурна политическа обстановка;
  • корупция, бюрокрация и административна тежест;
  • високи изисквания на международните пазари и клиенти;
  • международни промени и сътресения.

В същото време международните клиенти изискват все повече. Те настояват за гаранции за качеството и нивото на услугите, за прилагането на добри практики в създаването на продуктите и решенията, които използват.

„Статистиката показва, че в периода от 2007 до 2016 година е налице средно 8% ръст на общите разходи на работодателите за труд, по данни на НСИ”, посочи Тошко Петков. „Това да имаме конкурентно предимство заради евтиния труд все по-малко ни помага. В същото време е налице повишаване на стандарта на живот. Българинът като потребител вече не търси най-евтиното, а иска качество. Ето още една причина индустрията да се стреми да бъде по-иновативна и да предлага качествена продукция”.

„Това да имаме конкурентно предимство заради евтиния труд все по-малко ни помага. Ето защо индустрията се стреми да бъде по-иновативна и да предлага качествена продукция“, заяви Тошко Петков – Некст Консулт

Пак според НСИ, в периода 2013-2016 г. безработицата показва трайно намаляване, а паралелно с това е налице драстичен спад на наличната работна сила. Има голям процент хора, които просто не желаят да работят.

„Липсата на кадри води до война в бизнеса – война за кадри”, посочи Петков. „Има необходимост от задържане на служителите, развитие и мотивация на хората. Търсят се по-иновативни и качествени продукти, както за местния, така и за чуждестранния пазар. Ярко изпъква потребността от по-бързи и по-ефективни процеси”.

  • LEAN помага за справянето с всички тези предизвикателства наведнъж. Тя осигурява:
  • елиминиране на загубите, постигане на максимална ефективност;
  • повишаване на ангажираността на кадрите, подобряване на уменията на служителите;
  • подобряване на качеството и оптимизиране на бизнес-процесите.

Компаниите, въвели LEAN практики, са по-иновативни, защото всеки служител се стреми към подобрение в работата си и създаването на иновации. Те са по-адаптивни към пазарни промени и сътресения, защото имат нужното ноу-хау, човешки и технологични ресурси. В резултат на това са по-ефективни и по-малко податливи на външни шокове.

„У нас въвеждаме LEAN с помощта на така наречените „20 ключа” – това са 20 комплекта от добри бизнес-практики, които помагат на една компания да стане LEAN”, посочи Орлин Дочев, управляващ партньор в Некст Консулт. Всички 20 ключа са групирани така, че да покриват и петте предизвикателства пред съвременния бизнес. Подходът носи в себе си и система за отчитане на промените, което позволява ясно и видимо измерване на напредъка.

„Всичко това има ключова роля за реализацията на онова, без което бизнесът не може – да осъществява своята мисия”, казва Дочев. „Аз не познавам организация, чиято единствена задача е просто да прави пари – освен печатницата на БНБ. Всички други организации имат мисия – те трябва да създават добавена стойност. Това печели клиентите, това е и нещото, което ги задържа”, заключи той.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар