SaaS доминира в публичния облак

Европейските компании внедряват бавно облака, в сравнение с бизнеса в САЩ, според доклад на IDC

Софтуерът като услуга (SaaS) ще остане преобладаващ тип облачeн компютинг, на който ще се паднат две трети от всички разходи за публичен облак през настоящата година и около 60% през 2020-та, прогнозира анализаторската компания IDC.

В рамките на SaaS, който включва приложения и софтуер за системна инфраструктура, ще доминират покупките на приложения – те ще заемат над половината от всички разходи за публичен облак в рамките на разглеждания период. Същевременно, разходите за инфраструктура като услуга (IaaS) и платформа като услуга (PaaS) ще нарастват по-бързо отколкото SaaS – съответно с 30,1% и 32,2%.

Като цяло, световните разходи за публичен облак и инфраструктура ще достигнат 122,5 млрд. долара през 2017 г., бележейки ръст от 24,4% спрямо 2016 г. В периода до края на десетилетието разходите ще нарастват средногодишно с 21,5%, или 7 пъти повече, в сравнение с ръста на общите разходи на ИТ, за да достигнат 203,4 млрд. долара през 2020 г.

Дискретното производство, професионалните и банковите услуги се очертават като лидери по разходи за публичен облак, тъй като при тях има стремеж за увеличаване на производителността и ускоряване на достъпа до нови технологии, коментира IDC. Тези три отрасъла като цяло ще заемат една трета от световните разходи за публичен облак, или 41,2 млрд. долара.

През петгодишния период най-бързо ще нарастват разходите за публичен облак в секторите на професионалните услуги (23,9% средногодишно), търговията на дребно (22,8%), медиите (22,5%) и телекомуникациите (22,1%), сочи още анализът на IDC.

Почти половината от всички разходи за публичен облак в периода до 2020 г. ще направят най-големите компании (с персонал над 1000 служителя), докато на средните предприятия (100-499 служителя) ще се паднат малко над 20%. Големите предприятия (500-999 служителя) пък ще отбележат най-висок средногодишен ръст – 23,2%.

Въпреки че типа на покупките варира в зависимост от размера на компаниите, като водещи категории се очертават приложенията за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) и управление на ресурсите на предприятията (ERM), в допълнение към сървърите и системите за съхранение на данни.

САЩ ще станат най-големият пазар на услуги за публични облак, с над 50% от общия обем на този пазар в стойностно изражение. Западна Европа и Азиатско-Тихоокеанският регион (с изключение на Япония) ще заемат второ и трето място с ниво на разходите съответно 24,1 и 9,5 млрд. долара през настоящата година.

Европейските компании внедряват бавно облака, в сравнение с бизнеса в САЩ, но сега пазарът узрява и това е най-подходящото време за облачните доставчици да заемат неусвоените ниши, коментира IDC. В следващите години облакът ще стане по-разпръснат, по-надежден и по-умен, а освен това по-специализиран за работно натоварване. IDC нарича разкриващите се нови възможности Облак 2.0.

Коментари по темата: „SaaS доминира в публичния облак”

добавете коментар...

  1. Питащ

    “Управление на ресурсите на предприятията (ERM)”. А каква е разликата с ERP ?

Коментар