Студенти по счетоводство усвояват ERP системите

Димитър Димитров, хоноруван преподавател във ВУЗФ, разкри пред студентите предимствата на ERP в счетоводството

Студентите от специалност „Счетоводство и контрол“ към Висшето училище за застраховане и финанси (ВУЗФ) усвоиха предимствата на ERP системите. Това стана в рамките на предмета „Информационните технологии и счетоводството“ с лекция на Димитър Димитров – хоноруван преподавател във ВУЗФ, който води курс по ERP в магистратурата „Бизнес анализ и ERP решения“.

Един от основните плюсове на ERP е, че всички отдели във фирмата са обвързани помежду си, което означава, че различната информация не се въвежда ръчно от счетоводителя, а се генерира автоматично от съответния отдел, посочиха от ERP Академията, която е съвместна инициатива на бизнеса и ВУЗФ.

Така например, когато се осъществи продажба, ERP системата автоматично създава фактура за купеното, което води до генериране на счетоводни записи и начисляване на ДДС. По този начин се намалява нуждата от оперативно счетоводство и се дава възможност за осъществяване на по-голям контрол, бързина и автоматизация на финансово-счетоводните процеси.

Студентите видяха на практика как се случват процесите, използвайки българската платформа EnterpriseOne. В частност, те научиха как се дефинират счетоводни шаблони, кои документи са счетоводно значими и в коя част от процеса се случват счетоводните операции.

В обхвата на системата освен счетоводните действия са още обслужването и дневниците по ДДС, интрастат и финансово-счетоводните анализи – това не е просто оперативен баланс, а възможност за създаване на счетоводни анализи, базирани на информация като обръщаемост на капитала, ликвидност и рентабилност, с визуализиране и съчетаване.

ERP системите са ключов елемент от днешните корпоративни инфраструктури. Те обединяват всички останали ИТ компоненти в една компания, вкл. телекомуникационното решения, CRM, онлайн магазина и други.

ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, както и човешките ресурси, подчертаха от ERP Академия.

Коментар