Разпознаването по ириса става реален пазар

До неотдавна разпознаването по ириса на окото се считаше за фантастика, но в последните няколко години една дузина производители на устройства и софтуер направиха технологията реалност.

Анализаторската компания Tractica прогнозира стремителен подем на пазара за идентификация по ириса на окото в близките години. Очаква се увеличаване на сценариите на използване на технологията в потребителския сегмент, като приходите от нея ще нараснат от 676,6 млн. долара през 2016 г. до 4,1 млрд. долара през 2025 г.

Доставките на устройства, способни да разпознават човек по очите, ще се увеличат от 10,7 до 61,6 млн. броя за разглеждания 10-годишен период. Общо за периода 2016-2025 г. на пазара ще постъпят над 277 млн. подобни устройства, сочи прогнозата.

Технологията за разпознаване по ириса на окото набира популярност, подчертава Tractica. Разпространението на този безопасен за потребителите биометричен метод за идентификация е обусловено от нарастващата конкуренция между производителите и техния стремеж към иновации, както и от успешните пилотни проекти по целия свят.

Потребителският сегмент се очертава като най-големия пазар за внедряване на технологията. Правителственият сектор, финансовата сфера и медицината също са потенциално големи потребители на идентификация по ириса, а също така отбранителната промишленост и правоохранителните органи.

Коментар