IoT придава ново значение на термина „умна корпорация“

Стойността на IoT за компаниите е в автоматизиране на процесите и реакция на възможни проблеми, преди да са възникнали, посочи Билгин Демир, регионален мениджър на SOTI

До 2020 г. в света ще има 25 млрд. свързани IoT крайни точки. В следващите години устройствата, използващи интернет, ще станат между 10 и 100 пъти повече от хората, заяви Билгин Демир, регионален мениджър на SOTI за Турция, Източна Европа и бившите съветски републики, по време на IoT Forum 2017, организиран от IDC България.

С увеличаване на броя на свързаните с интернет устройства все по-критичен става въпросът как да се управлява информацията, която постъпва от тях. „На практика всяка компания има RFID, таблети, хендхелд устройства, смартфони и т.н. Управлението на данните от тях не е в простото „свързване на крайните точки“, то придава ново значение на термина „умна корпорация“, каза Билгин Демир.

Стойността на IoT за компаниите е в автоматизиране на процесите, реакция на възможни проблеми, преди да са възникнали, подобрено използване на активите, оптимизиране на веригата на доставки.

Като пример Демир разказа за проект на SOTI в хотелска верига, оперираща в Източна Европа. Компанията е внедрила система за управление на хотелските минибарове и зареждането им на базата на потребителските предпочитания. Системата „помни“ какви напитки е избрал гостът от минибара при предишното си посещение и при следваща визита стаята му е заредена с тези напитки.

SOTI е базирана в Канада и се занимава с управление на мобилни корпоративни устройства. Нейното решение поддържа масово разпространените мобилни платформи като iOS, Android и Windows, свързва всички крайни точки и използва информацията от тях за BI анализи.

Деница Дженева

Деница Дженева

Коментар