Ford развива емоционалния интелект на служителите

Американският автомобилен гигант Ford инициира програма за развитие на емоционалния интелект на своите инженери и други служители в Европа. Партньор на компанията в проекта е Рейнско-Вестфалския технически университет Аахен.

Идеята за пускате на подобна програма се заражда след проучване на Ford, което показва, че ефективността на работа на нейните служители зависи на 31% от нивото на уменията им за социално общуване. В рамките на програмата ръководството на Ford планира да обучи служителите да идентифицират чувствата на околните и своите собствени емоции, както и да ги управляват.

Програмата на Ford се изпълнява във всички изследователски центрове на компанията. Обучението на инженерите по емоционален интелект ще им позволи по-бързо и ефективно да намират подход към своите колеги, да водят разговори с тях, да разбират чувствата си в един или друг момент и да се научат да как да ги контролират, за да не пречат на работата им.

Изследването се явява следствие от промяна в концепцията за работа на инженерите. Ако по-рано те работеха поединично в лабораториите, сега им се налага да взаимодействат активно с други специалисти в състава на големи екипи. Неспособността за общуване в колектив, предизвикана от ниското развитие на емоционалния интелект, нерядко прераства в неудовлетворение от изпълняваната работа и води до криза в мотивацията.

Коментар