Шумът в офиса влошава производителността

Три четвърти от служителите в офисите от отворен тип признават, че е ефективно да работят в офис, но от друга страна им се налага да предприемат различни мерки за отстраняване на разсейващите фактори, сочи глобално проучване.

39% от служителите посещават стаи за почивка, 37% слушат музика или бял шум, а 34% предпочитат разходката, за да се избавят от дразнещия шум, установява изследването на Plantronics и Oxford Economics сред 1200 топ мениджъри и редови служители в 11 държави.

Над две трети (64%) от анкетираните посочват, че премахването на шумовете повишава тяхната производителност. Възможността да се съсредоточат е главна потребност на офис служителите. Това е приоритет за 61% от анкетираните, докато безплатната храна е най-важна само за 7% от служителите.

Служителите искат да бъдат в постоянна връзка с офиса, но само 40% потвърждават, че техните домашни устройства се интегрират безпроблемно с работните. В същото време постоянната ангажираност със служебни теми може да доведе до професионално прегряване или нервен срив.

Над една трета от анкетираните използват своите технически устройства предимно по навик или от страх да не пропуснат нещо важно, а някои усещат социален натиск при опит да се откажат от постоянното им използване.

Почти две трети от мениджърите смятат, че техните подчинени са обезпечени с всичко необходимо за работа и не би трябвало нищо да ги разсейва, но само 41% от служителите са съгласни с това. 20% от ръководителите твърдят, че външни шумове и други разсейващи фактори не влияят на удовлетвореността и продуктивността на служителите, но само 18% от последните признават успехи на началството в отстраняването на този проблем.

Добре организирането офисно пространство, интеграцията на технологии, както и бизнес балансът между работа и личен живот обезпечават на работника по-голяма удовлетвореност и продуктивност по време на работния процес. Разходите на ръководството за обезпечаване на тези условия се изплащат, тъй като високо мотивираните служители имат по-голям принос в икономическата стабилност на компанията.

Коментар