Юристите: SLA да гарантира качеството на клауд услугите

Проблем е международният елемент в споразумението

Семантични технологии влизат в корпоративните ИТ

Следващото поколение търсене проследява връзките между обекти

Банки прехвърлят част от ИТ операциите в публичен облак

По този начин намаляват и капиталовите, и оперативните разходи

Доверието обвързва служителите с компаниите

Най-силно ще се развиват уменията за колаборация и съвместна работа