Софтуер

Войната за програмисти се ожесточава

Очаква се недостигът на програмисти да засегне силно бизнеса в глобален мащаб през настоящата година

Какво е важно за софтуерните разработчици днес?

Повечето от тях са готови с лекота да сменят работодателя си, но има и начини да бъдат задържани

Българска система управлява безвъзмездни средства в ЕС

Уеб приложението на Сирма стъпва на Microsoft технологии